”Genusvetenskap är värdefullt inom många olika yrken”

Johanna Ek.

Johanna Ek har jobbat med jämställdhet och social hållbarhet i 20 år. ” Genusvetenskapen har gett mig ett perspektiv och en analysförmåga som jag bär med mig i allt jag gör”, säger hon.

Som utvecklingsledare inom folkhälsa jobbar Johanna Ek för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län.
– För mig är det viktigt att känna att jag bidrar till förändring, säger hon.

Johanna Ek är utvecklingsledare inom folkhälsa vid Region Örebro län och har över 20 års erfarenhet av allt från diskriminering och Hbtqi-frågor till jämställdhetsintegrering och social hållbarhet. Hon har bland annat jobbat inom Örebro kommun och hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Läs mer om programmet Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet här.

Berätta om ditt jobb!

– Som utvecklingsledare för folkhälsa på Region Örebro län jobbar jag strategiskt med det regionala utvecklingsuppdraget för en god, jämlik och jämställd hälsa. Min roll går ut på att, tillsammans med andra, driva utveckling när det gäller befolkningens hälsa i länet. Det gör vi genom samverkan och samarbete mellan regionen, länets tolv kommuner, länsstyrelsen och civilsamhällesparter. Regional utveckling har en viktig roll när det gäller samordning av det länsgemensamma arbetet och det är något som ingår i mitt uppdrag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jobba tillsammans med andra människor och känna att jag bidrar till något som tar utvecklingen framåt. Vi håller precis på att ta fram en plan för de kommande åren där vi tillsammans med alla kommuner, Örebro läns bildningsförbund och RF-SISU i Örebro län ska identifiera länsgemensamma folkhälsoutmaningar och formulera mål. Det gör att vi kan sätta tryck och driva på framåt för en god, jämlik och jämställd hälsa. För mig är det viktigt att inte bara känna att jag påverkar, utan också att jag faktiskt bidrar till att saker blir bättre.

Vilken nytta har du av dina studier i genusvetenskap?

–  Genusvetenskapen har gett mig ett perspektiv och en analysförmåga som jag bär med mig i allt jag gör. Det har hjälpt mig att se samhället på ett annat sätt och förstå hur normer och värderingar påverkar strukturer och maktordningar. Denna kunskap är otroligt värdefull på många sätt, inte minst i mitt arbete med sociala hållbarhetsfrågor.

Hur ser efterfrågan ut på arbetsmarknaden när det gäller kunskap och utbildning i genusvetenskap?

– Genusvetenskap ger kunskap som behövs brett i arbetslivet och är användbar inom väldigt många olika yrken, oavsett om du vill jobba inom socialtjänst, samhällsbyggnad eller med hållbarhet och samhällsfrågor i offentlig sektor. Du får en fördjupad förståelse av hur samhället fungerar och hur våra olika livsvillkor påverkar våra förutsättningar. Varför har män högre risk för suicid än kvinnor? Hur kommer det sig att medellivslängden bland kvinnor med låg utbildningsnivå sjunker i Sverige? Och varför får en del flickor inte gå till fritidsgården? Du behöver synliggöra bakomliggande faktorer för att kunna göra rätt analys och skapa förändring. Den förmågan får du av genusvetenskap.

Vad har du för tips till den som vill läsa Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet?

– Det inte bara är din utbildning som gör att du får jobb i framtiden, utan det handlar också om vem du är: de val du har gjort, dina erfarenheter och din personliga resa. Mitt råd är att våga göra val som gör att du sticker ut och visar vem du är. Ta chansen att välja till exempel en praktiktermin eller en valbar kurs utifrån vad du tycker är roligt, säger Johanna Ek.

Text och foto: Anna Lorentzon