Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du jobba med jämställdhet, likabehandling och social hållbarhet? Då ska du läsa programmet Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet som erbjuder en unik kombination av genusvetenskap, statskunskap och rättsvetenskap.

Fyra studenter sitter och diskuterar.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet är en treårig utbildning där du får fördjupade kunskaper om genus och andra samhällsstrukturer såsom etnicitet, klass och sexualitet. Du får också goda insikter i politik, offentlig förvaltning och lagstiftning. Programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig kompetens, samtidigt som dess inriktning specialiserar dig för att arbeta med jämställdhet, likabehandling och social hållbarhet i offentlig förvaltning, ideella organisationer eller företag.

Programmet har genusvetenskap som huvudämne. Detta kombineras med kurser i statsvetenskap och rättsvetenskap. Denna unika kombination ger dig kunskaper om hur offentliga organisationer fungerar och ger specialistkunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

I utbildningen ingår det praktik där du får möjlighet att knyta kontakter och tillgodogöra dig kunskaper som underlättar att ta steget in på arbetsmarknaden. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i genusvetenskap och öppnar för en karriär med många möjligheter på arbetsmarknaden såväl som fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningsplan Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet, 180 hp

Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en filosofie kandidatexamen med genusvetenskap som huvudområde. Programmet inleds med kursen Genusvetenskap, grundkurs, 30 hp. Därefter läses Statskunskap, grundkurs, 30 hp, Offentlig förvaltning, 15 hp, Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp, och Genusvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp, för att år 3 avslutas med Genusvetenskap, kandidatkurs 30 hp och ytterligare valbart alternativ omfattande 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Dag Balkmar

Anmälningskod ORU-19402

Med den spetskompetens inom jämställdhet, likabehandling och social hållbarhet du fått under utbildningen kan du efter examen arbeta till exempel arbeta som:
• utredare
• analytiker
• projektledare
• handläggare
• administratör.

Detta är tjänster som efterfrågas inom offentlig förvaltning, såsom myndigheter och kommuner. Det förbereder även för arbete i företag och ideella organisationer, i Sverige och internationellt.

Programmet ger dig en bred kompetens att utföra kvalificerade uppgifter som kräver en analytisk förmåga vilket är eftertraktat på arbetsmarknaden. Du får även under studietiden gå på praktik där du Under praktikkursen kan du skapa värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Programmet förbereder dig också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HumUS@oru.se

Johanna Ek

”Genusvetenskap är värdefullt inom många olika yrken”

Som utvecklingsledare inom folkhälsa jobbar Johanna Ek för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län.
– För mig är det viktigt att känna att jag bidrar till förändring, säger hon.

Annette Lyth

”Att få saker att hända ger mig energi”

Annette Lyth har jobbat med jämställdhet och mänskliga rättigheter i många länder. Nu är hon chef på FN i Kabul.
– Kvinnorna här är jättefrustrerade, säger hon.

Lena Gunnarsson och Dag Balkmar

Nytt program som möter arbetsmarknadens behov av kunskap om social hållbarhet

Nu startar Örebro universitet ett nytt program för dig som vill jobba med genus och social hållbarhet – i Sverige eller utomlands.
– Vi har skapat ett unikt program som bygger på Örebro universitets starka forskning inom genusvetenskap, statskunskap och rättsvetenskap, säger Lena Gunnarsson, forskare och lärare vid Örebro universitet.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.