”Hälso- och sjukvårdskuratorn är en viktig pusselbit i teamet runt patienten”

Ingrid Thermaenius, hälso- och sjukvårdskurator.

Regionen är en väldigt bra arbetsgivare och jobbet erbjuder många möjligheter att utvecklas, säger Ingrid Thermaenius.

Som hälso- och sjukvårdskurator inom habilitering stöttar Ingrid Thermaenius patienter med allt från samtalsstöd till råd och stöd kring samhällsfrågor.
– Att vi arbetar i team och hela tiden utgår från patientens behov är en enorm styrka, säger hon.

Ingrid Thermaenius jobbar som hälso- och sjukvårdskurator inom Vuxenhabiliteringen på Region Örebro län. Här finns tre olika team: autismteamet, teamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuro- och hjärnskadeteamet. 

Ingrid Thermaenius ingår i neuro- och hjärnskadeteamet och möter patienter som har en neurologisk sjukdom eller skada, en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder eller rörelsenedsättning.

– Vi jobbar i tvärprofessionella team och ger insatser utifrån patientens behov – kanske behöver patienten hjälp med ekonomin eller få till stöd som till exempel assistans eller hemvård, innan det är möjligt att börja med rehabträning. I mitt team ingår kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och psykolog, berättar hon.

Bevakar psykosociala frågor

Som kurator bevakar hon de psykosociala frågorna och erbjuder samtalsstöd, kontakt med myndigheter och råd och stöd kring samhällsfrågor. Samverkan med aktörer runt omkring patienten utgör en stor del av arbetet.

– Vi jobbar väldigt långsiktigt och vardagsnära med att få vardagen att fungera på hemmaplan eller i patientens sysselsättning. Jag tycker om teamarbetet, där vi alla utgör viktiga pusselbitar. Det är väldigt roligt att träffa människor och förhoppningsvis kunna göra skillnad, säger Ingrid Thermaenius.

Komplext yrke med stora utvecklingsmöjligheter

Hon jobbade fem år som biståndshandläggare inom äldreomsorgen innan hon kom till Vuxenhabiliteringen och trivs väldigt bra på sin nuvarande arbetsplats.

– Regionen är en väldigt bra arbetsgivare och jobbet erbjuder många möjligheter att utvecklas. Att vara kurator är ett ganska komplext yrke och jag har stor nytta av både utbildningen och tidigare arbetslivserfarenhet. Man behöver ha ett genuint intresse för människor och goda kunskaper om samhället för att kunna samverka med till exempel socialtjänsten, den kommunala vården och olika myndigheter, säger Ingrid Thermaenius.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat