Sandra satsar på en karriär som advokat: ”Mitt mål är ett hållbart arbetsliv”

Sandra Kallin

”Jag känner mig väldigt tacksam över den verktygslåda jag har fått med mig ut i arbetslivet”, säger Sandra Kallin som läste till jurist vid Örebro universitet.

Sandra Kallin gick Juristprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag som biträdande jurist på en advokatbyrå inom försvars- och säkerhetsindustrin – med siktet inställt mot att bli advokat.
– Det känns meningsfullt att vara med och bidra på resan mot ett starkare försvar, säger hon.

Berätta om ditt jobb!

– Jag är biträdande jurist på advokatfirman Florenius & Co i Karlskoga. Vi arbetar med affärsjuridik, framför allt mot klienter inom försvars- och säkerhetsindustrin. Att vara biträdande jurist är lite som att vara lärling, samtidigt som det är ett riktigt jobb. Efter tre års praktisk erfarenhet kan jag genomgå advokatexamen och ansöka om att få titulera mig som advokat.

Vad gör du på jobbet?

– Grunden i mitt arbete är att hjälpa företag att använda juridiken som ett medel för att skapa långsiktigt hållbara affärsrelationer och slippa uppslitande tvister. Det innebär till exempel att genomföra rättsutredningar och hjälpa till att skriva, tolka och tillämpa avtal. Jag är också biträdande notarius publicus i Karlskoga kommun, vilket innebär att jag blivit utsedd av Länsstyrelsen till att hjälpa allmänheten att exempelvis styrka handlingar och bevittna namnteckningar i viktiga avtal.

Hur är det att jobba som jurist?

– Det är jättekul och varierande, ingen dag är den andra lik. Just nu är frågor som har med säkerhet och försvar att göra mer aktuella än någonsin och allt fler förstår att det är viktigt. Att bidra på resan till ett starkare försvar känns väldigt meningsfullt.

Hur kom det sig att du valde Juristprogrammet vid Örebro universitet?

– Jag ville ha en bred utbildning och började plugga i Örebro mest för att testa och känna hur det var. Den höga kvaliteten gjorde att jag blev kvar. Det som är så intressant med juridik är att den är relevant i nästan alla sammanhang och branscher, oavsett tid och rum. Utbildningen ger god inblick i hur samhället fungerar och hur allt hänger ihop.

Hur var det att läsa till jurist i Örebro?

– Jag är väldigt nöjd med både lärare, innehåll och hur utbildningen är uppbyggd. Juristprogrammet är lite som en verktygslåda, där man får en bred grund att stå på och många verktyg som man sedan kan använda för att söka ytterligare kunskap inom det område man arbetar. Förutom själva utbildningen tycker jag att det bästa med Örebro universitet är gemenskapen och alla nya vänner – och förstås närheten till allt i Örebro.

Vad har du mest nytta av idag?

– Något som jag uppskattade är att vi pratade mycket om källkritik och om vikten av att förhålla sig kritisk till uppgifter och information. Det känns extra viktigt i en tid av snabba mediedrev, fake news och desinformation. Vi fick också många retoriska verktyg under utbildningen, vilket jag har stor nytta av idag. Som jurist behöver jag kunna prata inför olika målgrupper och anpassa mitt språk och mitt sätt att kommunicera, både i tal och skrift. Det tycker jag att vi lärde oss under utbildningen. Även EU-rätten är väldigt närvarande i mitt arbete idag.

Vad har du för mål med din karriär?

– Att ha ett jobb som är meningsfullt och utmanande, samtidigt som jag har god balans mellan arbete och vardagsliv. Jag vill ha en vardag som jag trivs med och ett hållbart arbetsliv, helt enkelt. Visst kan det bli mycket jobb i perioder, men det finns också tillfälle till återhämning och vila, vilket jag är tacksam över. Jag tror att vi går mot en utveckling där det inte längre är fräscht och modernt att slita ut folk – arbetslivet måste vara hållbart.

Vad har du för tips till den som är nyfiken på att läsa till jurist?

– Våga testa! Den här utbildningen är bred och kan leda till många olika typer av jobb. Var inte rädd för att misslyckas – man måste våga göra fel för att hitta rätt.

Text och foto: Anna Lorentzon

Här hittar du Sandra Kallins tre bästa tips till dig som är på väg ut i arbetslivet.