Isabelle jobbar för ett hållbart samhälle – bekämpar klimatförändringar med standarder

Isabelle Lööw.

”Jag har verkligen haft nytta av det jag lärt mig under utbildningen”, säger Isabelle Lööw.

För Isabelle Lööw ledde Kandidatprogrammet i samhällsanalys till praktik och jobb på Svenska institutet för standarder, där hon använder sina kunskaper för att bidra till ett mer hållbart samhälle.
– Det känns så roligt att kunna tillföra något på riktigt, säger hon.

Berätta om ditt uppdrag vid Svenska institutet för standarder, SIS!

– Jag gjorde min praktik vid sektionen för miljö och energi på SIS under sista terminen av utbildningen och fick prova på alla möjliga arbetsuppgifter. Men mitt huvuduppdrag var att gå igenom över ett tusen olika standarder från den internationella standardiseringsorganisationen ISO och avgöra om de har negativ, neutral eller positiv klimatpåverkan. Efter praktiken fortsatte det som ett sommarjobb och nu ska jag vara med och presentera resultatet vid ett webbinarium i höst.

Hur gick du till väga?

– Jag fick ett tomt exceldokument med en lista på 1200 standarder att gå igenom och kategorisera med olika färger. En mindre andel var klimatpositiv, runt 700 var neutrala och ungefär 300 av standardarena bedömde jag har en negativ klimatpåverkan. Jag har skrivit kommentarer om tänkbara åtgärder, som experterna i SIS olika kommittéer nu kan gå vidare med och ta ställning till. Det kan leda till nya standarder som förhoppningsvis påverkar klimatkrisen i en mer positiv riktning.

Hur har det varit att få jobba med det här?

– Det har varit jättekul! Jag har lärt mig så mycket och det känns också roligt att kunna bidra och tillföra något på riktigt – och de verkar väldigt nöjda också. Under fjärde terminen på utbildningen valde jag att läsa hållbar utveckling och jag känner verkligen att jag har haft nytta av det jag lärde mig under den kursen – och av alla andra kurser under Samhällsanalysprogrammet också. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag fick möjligheten att praktisera på SIS!

På vilket sätt har du haft nytta av din utbildning på Kandidatprogrammet i samhällsanalys?

– Jag har lärt mig att skriva på en helt ny nivå – och att kunna söka information, vara källkritisk och göra analyser på ett djupare plan. Jag kan se samhället och samspelet mellan människor ur olika perspektiv nu, på ett sätt som jag inte tänkte på förut. Det har också varit givande att plugga tillsammans med mina vänner och göra grupparbeten tillsammans. Men det allra roligaste är att jag har hittat ett så starkt intresse för klimatfrågan och hållbar utveckling.  

Vad har du för framtidsdrömmar?

– Jag läser just nu en yrkesutbildning till hållbarhetsspecialist, så tanken är att komplettera min kandidatexamen med den fördjupningen – det är en bra kombination. Målet är att jobba som konsult eller hållbarhetsspecialist på ett företag och hjälpa till att ställa om och förbättra hållbarhetsarbetet. Jag kan också tänka mig att jobba internationellt – gärna projektbaserat. Och kanske med standardiseringsarbete, det är väldigt intressant.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat

Svenska institutet för standarder

Svenska institutet för standarder, SIS, har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i de internationella nätverken ISO och CEN, som skapar standarder. En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standarder finns överallt i samhället och reglerar till exempel hur olika produkter eller tjänster ska utformas i en viss bransch. Läs mer om Svenska institutet för standarder här.