Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Vill du vara med och påverka framtiden? Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med olika samhällsfrågor inom privat eller offentlig sektor.

Studenter i en lärosal. En lärare syns i förgrunden.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Programmet har ett särskilt fokus på samhällsanalys, vilket innebär att du får kompetens att utreda och bidra med kunskap om olika samhällsfenomen och människors livsvillkor. Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör samhällets organisering och förändring.

Du läser 90 högskolepoäng inom huvudområdet sociologi, ett brett ämne som handlar om sociala strukturer, organisationer, relationer och processer av olika slag, alltifrån globala och historiska samhällsförändringar till människors identitetsskapande och möten i vardagen. Genom programmets fokus på samhällsanalys får du även kompetens att utreda och analysera frågor som rör olika samhällsfenomen. Denna kombination av kunskaper behövs och efterfrågas för olika utredningsuppdrag, projektledning och andra kvalificerade tjänster inom både privat och offentlig verksamhet. Genom studierna övar du upp en god förmåga att arbeta självständigt och att kommunicera både skriftligt och muntligt, vilket är viktiga egenskaper i dagens arbetsliv.

Idag lever vi i en globaliserad värld och många av de samhällsfrågor vi har att hantera är av gränsöverskridande karaktär, därför är globalisering och dess konsekvenser ett tema som behandlas under utbildningen. Programmet har en internationell profil. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men en kurs om 30 hp ges på engelska och läses tillsammans med studenter från andra länder. Inom programmet finns 30 valbara högskolepoäng som ger möjlighet till utbytesstudier eller att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan Kandidatprogram i samhällsanalys, 180 hp

Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik.

Det sista året läser studenten Sociologi, kandidatkurs, 30 hp i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Under den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin genom att välja kursen Praktik för samhällsanalytiker eller välja andra valfria kurser inom universitetets kursutbud om totalt 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 45

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Ylva Uggla

Den typ av kompetens som programmet ger efterfrågas inom såväl offentlig som privat sektor. Vanliga yrken för samhällsvetare är utredare, handläggare och analytiker. Fortsatta studier på avancerad nivå är också möjligt.

Frågor och svar

Termin 1: Sociologi, grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp.
Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 4: Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp.
Termin 5: Sociologi, kandidatkurs, 30 hp.
Termin 6: Valfria kurser om 30 hp/studier utomlands/Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Du söker fram kursplaner för kurserna här.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du kan dock välja att justera den i viss mån. Rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så att du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Sociologi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Termin 5 skriver du ett självständiga arbete om 15 hp inom ramen för kursen Sociologi, kandidatkurs, 30 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av den terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser vid ett lärosäte i ett annat land under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp. Läs mer om att plugga utomlands här.

Förutom de möjligheter till utlandsstudier som nämnts ovan, innehåller programmet en kurs som ges på engelska (termin 4). Denna kurs läses tillsammans med inresande studenter från andra länder. Det finns även delkurser inom programmet som genom sitt innehåll bidrar med ett internationellt perspektiv, till exempel delkursen Globalisering, individualisering och risk som ingår i termin 3.

Termin 6 är en valbar termin. Då har du bland annat möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp.

Kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Martin Bolinder

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.