De jobbar som hörselvetare på Island: ”Meningsfullt – och lätt att få jobb”

Två personer som håller i  en modell av ett öra.

Kristbjörg Gunnarsdóttir och Kristbjörg Pálsdóttir hoppas att många ska ta chansen att läsa hörselvetenskap på distans, från Island.

Att möta människor och bidra till högre livskvalitet. Det är det bästa med att jobba inom hörselvården, enligt audionomerna Kristbjörg Gunnarsdóttir och Kristbjörg Pálsdóttir.
– Att höra innebär att du får tillgång till världen. Det betyder så mycket, säger Kristbjörg Pálsdóttir.

Läs mer om Kandidatprogrammet i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet som ges på distans på Island eller Audionomprogrammet, som ges på distans på fyra orter i Sverige.

Kristbjörg Pálsdóttir och Kristbjörg Gunnarsdóttir har studerat i Sverige och jobbat länge som audionomer, både i Sverige och på Island. Nu arbetar de på en hörselklinik i Reykjavik. Kristbjörg Pálsdóttir jobbar med vuxna och barn i förskolan, medan Kristbjörg Gunnarsdóttir möter vuxna ocn barn i skolåldern.

– Det bästa med att yrket är att möta alla olika människor och hjälpa till med rehabiliteringen. För några veckor sedan träffade jag en tioårig pojke som hört dåligt i hela sitt liv. När han fick sin hörapparat och plötsligt kunde höra började han knacka, banka och prova olika ljud. Det var så roligt att se både honom och föräldrarnas reaktion, säger Kristbjörg Gunnarsdóttir.

Kristbjörg Pálsdóttir berättar om hur små barn som ännu inte fyllt ett år på en gång börjar använda rösten och göra ljud på ett helt nytt sätt när de får hörapparat.

– Det blir så tydligt att de inte hört sin egen röst förut. Man ser det på ögonen också. Det är så häftigt! Även vuxna som får ett cochleaimplantat kanske tycker att det känns konstigt till en början – sedan inser de att de kan höra och få tillgång till världen. Det betyder jättemycket att kunna ta del av det som händer runtomkring och kunna prata med sina anhöriga igen, säger hon.

Eftertraktade på arbetsmarknaden

Det råder stor brist på audionomer på Island, vilket innebär att det är enkelt att få jobb – och att den som vill få upp lönen har ett gott förhandlingsläge. Kristbjörg Pálsdóttir och Kristbjörg Gunnarsdóttir hoppas att det nya kandidatprogrammet i tillämpad hörselvetenskap vid Örebro universitet ska bidra till att de får fler kollegor framöver – som också väljer att stanna på Island.

– Det är jättespännande med den nya utbildningen. Det saknas väldigt många audionomer på Island vilket gör att det är lätt att få jobb, säger Kristbjörg Pálsdóttir.

De tycker att audionomyrket är både varierande och innebär många utvecklingsmöjligheter.

– Vi jobbar nära andra professioner som logopeder och läkare. Det finns stora möjligheter att fokusera på olika området inom audiologin, säger Kristbjörg Pálsdóttir.

– Här på Island får man verkligen jobba med mycket – det ger en bred erfarenhet, säger Kristbjörg Gunnarsdóttir.

Vem tycker ni ska söka till det nya programmet?

– Du behöver vara intresserad både av att prata med människor och av teknik. Yrket är så brett, det är allt från teknik till sociologi och medicin, säger Kristbjörg Pálsdóttir.

Kristbjörg Gunnarsdóttir betonar att det är viktigt att tycka om att träffa människor.

 – Vi träffar ofta folk som inte alltid mår bra, då måste man kunna prata med dem, säger hon.

Text och foto: Anna Lorentzon