”Jag följer klienten från brottsmisstanke ända till återanpassning i samhället”

Charles Kabonero.

”Jag använder kunskap från utbildningen varje dag”, säger kriminologen Charles Kabonero som jobbar inom Frivården.

Som frivårdsinspektör jobbar kriminologen Charles Kabonero med att förhindra att brottslingar återfaller i brott.
– Jag bidrar till ett säkrare samhälle samtidigt som jag också stöttar människor till förändring och ett liv utan kriminalitet, säger han.

Vad innebär det att jobba som frivårdsinspektör?

– Jag jobbar som frivårdsinspektör inom Frivården i Örebro. Frivården är en del av Kriminalvården och har i uppdrag att minska återfall i brott. Frivården ansvarar främst för klienter som dömts till påföljder utan frihetsberövande, men även för villkorligt frigivna. Mina arbetsuppgifter är varierande: Jag gör personutredningar om de misstänkta före rättegång och yttrande till domstol, utför risk-och behovsbedömningar (RBM-B utredningar) och upprättar verkställighetsplaner för klienter, vilket innebär återfallsförebyggande insatser. Vidare förbereder jag frigivning för klienter som har avtjänat ett fängelsestraff och förbereder beslut om övervakning vid villkorlig frigivning. Jag har också en genomföranderoll i att verkställa utdömda påföljder och upprättade planer. Mitt arbete ger mig en unik möjlighet till kontakt med en klient redan när personen misstänks för ett brott och fortsätta tills klienten avslutar sin verkställighet och återanpassas i samhället - påverkansarbete hela vägen!

Hur trivs du på jobbet?

– Jag trivs mycket bra med mitt jobb. Det roligaste med mitt jobb är de spännande och omväxlande arbetsuppgifterna och hur mycket nytt jag får lära mig varje minut. Det som gör jobbet meningsfullt är att känna att jag bidrar till att göra samhället säkrare och tryggare, samtidigt som jag stödjer människors förändring till ett liv utan kriminalitet.

Vilken nytta har du i din vardag idag av den utbildning du fick vid Örebro universitet?

– Mitt arbete tillhör området individualprevention och sociala insatser riktade mot redan utsatta personer. Jag har stor användning för det jag lärde mig om brottsprevention, men även om riskbedömningar och evidensbaserade metoder, som utgör en stor del av kriminologiprogrammet. Jag använder kunskap från utbildningen varje dag i olika analyser och genomförandet av insatser. Min uppsats byggde på intervjuer med före detta kriminella – och nu gör jag intervjuer med misstänkta och dömda i mitt arbete.

Vad har du för tips till andra som funderar på att läsa Kriminologiprogrammet?

– Kriminologi vid Örebro universitet ger breda kunskaper. Man kan arbeta brottsförebyggande på samhällsnivå, sekundär nivå eller individnivå. Mitt tips är att undersöka arbetsmarknaden och få insikt om möjligheterna som finns. Undersök möjligheten att skriva uppsats hos en verksamhet som har behov i något ämne, exempelvis att utvärdera ett projekt. Och försök att hitta praktik! Min praktik inom Kriminalvården ledde till det arbetet jag har idag.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat