”Som kriminolog bidrar jag med viktig kunskap om brott och trygghet”

 Norea Forsman Olsson.

Norea Forsman Olsson uppskattar särskilt kurserna i vetenskaplig metod som hon fick med sig under utbildningen. ”Det är verktyg jag använder hela tiden”, säger hon.

För Norea Forsman Olsson ledde Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet till en tjänst som utvecklingsledare i Uppsala kommun, där hon jobbar med att samordna trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.
– Det är ett otroligt varierande arbete – jag har användning för det jag lärde mig på utbildningen varje dag, säger hon.

 Berätta om ditt jobb!

– Som utvecklingsledare i Uppsala kommun är jag en del av kommunledningskontoret, där vi leder och samordnar olika samverkansprocesser. Det kan till exempel handla om att vi samverkar med polis och socialförvaltning när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi jobbar dels med att samordna arbetet mellan olika förvaltningar och externa aktörer, dels i nära samarbete med politiken, där besluten fattas.

Vad kan du bidra med som kriminolog?

– Som kriminolog bidrar jag med att tänka kritiskt kring brottsförebyggande. Jag har en kompetens när det gäller att kunna analysera material, göra mätningar och tolka resultatet. Vi lägger mycket tid på att analysera problembilder och utvärdera de insatser vi har genomfört för att utveckla våra arbetssätt och stärka den vetenskapliga förankringen i det vi gör.

Hur är det att jobba som kriminolog?

– Jag trivs jättebra, det är ett otroligt varierande arbete. Jag utför nästan aldrig samma process två gånger och upplever att det finns väldigt mycket utrymme för kreativitet. Jag jobbar mycket strategiskt, men uppskattar också när arbetet blir praktiskt. Det kan handla om att till exempel planera insatser inför ett evenemang som riskerar att bli oroligt. Jag gillar att jobba tillsammans med andra människor och se hur saker och ting händer när vi är många som bidrar med kompetens och erfarenhet. Då kan vi göra skillnad!

När har du nytta av din utbildning från Örebro universitet?

– Verkligen varje dag! Jag har självklart användning för själva sakkunskapen, alltså all litteratur och de kriminologiska teorier som vi lärde oss om, men det som är helt ovärderligt är all metodkunskap som vi fick med oss under programmet. Vetenskaplig metod om hur man hanterar rådata, hur det går till att genomföra mätningar som är valida eller hur vi ska förhålla oss till signifikans. Det kan kännas tradigt när man sitter där i skolbänken, men den kunskapen är så bra att ha med sig i praktiken. Det är verktyg jag använder hela tiden.

Vad har du för tips till andra som funderar på att läsa Kriminologiprogrammet?

– Jag kan verkligen rekommendera Kriminologiprogrammet, det är otroligt intressant och spännande och dessutom så aktuellt i samhället. Att ha en fördjupad kunskap om det som sker omkring oss hela tiden och hur man kan arbeta för att motverka och förebygga det tilltalar mig väldigt mycket. Och till dig som redan läser på utbildningen: ha tålamod med metodkurserna, även om det känns tungt ibland. Ge det en chans så kommer du att kunna omsätta dina kunskaper i praktiken.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat