”Det är en häftigt personlig utveckling att känna att man växer in i läkarrollen”

Indy Kromodikoro utanför USÖ.

Indy Kromodikoro gör just nu AT på Universitetssjukhuset i Örebro. I framtiden funderar hon på att bli narkosläkare. ”Det känns fartfyllt, roligt och patientnära”, säger hon.

Grym gemenskap, mycket praktik och stort studentinflytande. Indy Kromodikoro flyttade till Örebro för att läsa till läkare och blev kvar. Nu gör hon AT på Universitetssjukhuset i Örebro.
– Redan efter ett par veckor på Läkarprogrammet hade jag fått kompisar och trivdes jättebra med både universitetet och staden, säger hon.

Här kan du läsa mer om Läkarprogrammet i Örebro.

Hur var det att plugga till läkare i Örebro?

– Jag tror att det är unikt för Örebro universitet att det är så bra gemenskap bland studenterna, även över terminsgränserna. Det är små kullar jämfört med andra lärosäten, vilket gör att du lär känna många andra läkarstudenter väldigt snabbt. Vi har dessutom vårt eget campus vid Universitetssjukhuset i Örebro. Att Läkarprogrammet i Örebro är så pass ungt gör att vi som studenter hade stora möjligheter till inflytande – det finns inga 400 år gamla traditioner som ska upprätthållas, utan programmet revideras hela tiden för att vara så bra som möjligt. Jag uppskattade också väldigt mycket att vi hade praktik redan från första terminen.

Vad är fördelen med att ha praktik redan under första terminen?

– Du får en inblick i vad läkarrollen går ut på, det är svårt att sitta i skolbänken och förstå vad det innebär att vara ute och jobba. Det är också en chans att tidigt upptäcka om du har hittat rätt. Jag tycker att det har varit en stor fördel att ha fått möta patienter och bygga upp en klinikvana successivt under hela utbildningen. Du förväntas ha lite tempo och vara införstådd med det svenska sjukvårdssystemet när du kommer ut och jobbar – och du kommer fort att få ta mycket ansvar. Dessutom stimulerar praktiken till lärande, eftersom du kan koppla det du läser om till saker du ser i verkligheten.

Berätta mer om utbildningen!

–  Vi jobbade utifrån en modell som heter problembaserat lärande (PBL) där vi delades in i basgrupper och jobbade tillsammans för att lösa olika fall. Det innebär mycket självständigt arbete och kräver disciplin, vilket är bra att tränas i redan under utbildningen. Det varvades med klassiska föreläsningar och seminarier. Vi läste i teman, vilket passade mig väldigt bra – först om det friska, sedan om det sjuka och till sist om behandlingar. Till exempel lärde vi oss först om hjärtats anatomi, fysiologi och hur ett friskt hjärta fungerar, sedan återkommer hjärtat senare under utbildningen med fokus på olika sjukdomar. Tredje gången det handlar om hjärtat lärde vi oss om behandlingar. Det är ett bra sätt att lära sig och innebar att man får chans att repetera det man tidigare lärt sig.

Hur är det att jobba som läkare?

– Det var tuffare än jag trodde i början, men jag kom in i det ganska snabbt. Att vara läkare innebär att bära folks bördor, att andra känner stor tillit till dig och att du blir betrodd med väldigt mycket. Det är rätt häftigt. Ibland slås jag av att jag bara är 26 år och får ta ett så stort ansvar, även om jag stämmer av beslut med mer erfarna kollegor. Jag har jobbat i två år och gör just nu AT-tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Örebro, vilket innebär att jag är placerad på olika kliniker och flyttar runt mycket. Man blir bra på det sociala, att snabbt känna av stämningen och vara flexibel. Redan från dag ett förväntas du som läkare ha svar på massa frågor, kunna fatta beslut och ta kommandot i skarpa lägen. Det är en häftigt personlig utveckling att känna att man blir alltmer bekväm i läkarrollen.

När är det som roligast?

– När jag ställs inför ett problem eller en utmaning som jag kan bidra till att lösa – och när jag möter patienter som är nöjda. Det handlar ju ofta om människor i väldigt utsatta situationer, men trots det tycker jag att många är bra på att uttrycka tacksamhet. Det känns så klart bra – sådant gör att det är värt det.

Vad har du nytta av från utbildningen?

– Jag upplever att många av oss som pluggat i Örebro har stor nytta av att vi jobbade mycket med PBL. Vi har fått med oss en självständighet och ett sätt att tänka lite bredare kring en problematik eller en utmaning. Och vi är vana att söka efter fakta och information. Sedan uppskattade jag verkligen praktiken – att ha mycket klinikvana är en stor fördel när du kommer ut och ska jobba.

Vad har du för tips till den som vill läsa på Läkarprogrammet i Örebro?

– Jag var rädd för att det skulle kännas övermäktigt och svårt, men mitt råd är att inte oroa sig så mycket innan. Du kommer att få en väldigt bra introduktion till alla kurser och jag upplevde att utbildningen tar vid där gymnasiet slutar, så det blev inget stort glapp. Introduktionen är väldigt bra i Örebro också, så jag skulle ge alla rådet att njuta av att vara ny student i början. Fokusera på att lära känna stan och dina nya klasskompisar, och se till att hitta en studieteknik som fungerar för just dig – gärna med hjälp av äldre kurskamrater.

Text och foto: Anna Lorentzon