”Magisterprogrammet ger nya perspektiv och fördjupad kunskap om strategisk kommunikation”

Ibrahim Kizmaz

Studenterna på Magisterprogrammet i strategisk kommunikation kommer från många olika länder och har alla olika bakgrund. ”Vi lär oss mycket av varandra”, säger Ibrahim Kizmaz.

Ibrahim Kizmaz gick programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap och valde att läsa vidare på Magisterprogrammet I strategisk kommunikation vid Örebro universitet.
– Jag fördjupar mina kunskaper i varje ämne, säger han.

Varför valde du att läsa Magisterprogrammet i strategisk kommunikation?

– Jag ser masterprogrammet som en påbyggnad till allt det jag har lärt mig under tre år, där jag får fördjupa mig ännu mer i varje ämne. Allt jag gillade med Språk, retorik och kommunikativt ledarskap finns här också – jag har verkligen hittat något som är för mig. Och jag inser att det finns så mycket kvar att lära sig.

Hur är det att plugga på Magisterprogrammet i strategisk kommunikation?

– Programmet innehåller en bra blandning mellan teori och praktiskt arbete. Vi lär oss om olika teorier och får sedan väldigt fria händer att genomföra projekt utifrån våra egna tankar och kunskaper om strategi, design och kommunikation.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Vi har tillgång till jättebra utrustning i Forumhuset. Här finns salar med riktigt bra datorer, professionella mikrofoner och studios med ljus- och ljudutrustning. Vi lär oss att jobba med många olika program för att designa reklam och marknadsföring. Vi har till exempel gjort ett projekt som gick ut på att marknadsföra Örebro. Jag valde att sätta stadens utomhusgym i fokus och fick vara ute och prata med människor och fotografera, filma och sedan redigera.

Vilken nytta kommer du ha av din magisterexamen?

– Vi får bland annat lära oss mer om hur vi kan hjälpa stora organisationer och företag att göra strategiska val och fatta stora beslut. För mig har utbildningen även inneburit en chans att gräva ner mig i ny litteratur och lära mig nya digitala program. Jag får nya perspektiv på hur man kan göra saker ute i arbetslivet, både tack vare lärarna och de andra blivande kommunikatörerna i klassen.

Du läser tillsammans med studenter med väldigt olika bakgrund – hur är det?

– Det är kul att se hur alla tar sig an problem på olika vis och hur våra olika kulturella bakgrunder påverkar oss. Mina kurskamrater kommer från både Asien, Afrika och Europa. Vi har också olika erfarenheter av arbetslivet och från tidigare studier vid olika universitet. Vi lär oss mycket av varandra, det är verkligen kul att se alla olika personligheter och hur vi interagerar i klassen.

Hur ser du på framtiden?

– Först ska jag skriva mitt examensarbete, som jag tror kommer handla om hur några få stora företag idag styr alla stora sociala medier och samlar in massor av information som vi människor lämnar ifrån oss helt gratis. Jag är intresserad av hur de fångar in stora informationsflöden och hanterar dessa ”big data”. Mitt mål efter examen är att starta eget företag inom kommunikation. Jag vill bo kvar här i Örebro och bidra till att göra skillnad och påverka staden i en positiv riktning.

Text och foto: Anna Lorentzon