Kardiovaskulär biomedicin

I profilen Cardiovascular biomedicine kommer ditt fokus att ligga på grundläggande, translationell och klinisk forskning inom sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, såsom åderförkalkning, i syfte att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer, biomarkörer, individuella genetiska och molekylära profiler samt principer för riktad behandling. Det övergripande målet är att ge en god bas för effektivare diagnostik, förebyggande och strategier för såväl allmänna behandlingar som för precisionsmedicin.

Denna profil drivs av Cardiovascular Research Centre (CVRC), en forskargrupp inom translationell kardiovaskulärforskning som består av medlemmar från Örebro universitet och Örebro Universitetssjukhus/Region Örebro län. Medlemmarna har ett flertal nationella och internationella samarbetspartners, vilket ger dig som student möjligheter till dels specifik kunskap inom labmetodik intressanta möjligheter för ditt examensarbete samt till professionellt nätverkande och karriärutveckling.