Inflammation i hälsa och sjukdom

Vill du lära dig mer om infektioner och inflammatoriska sjukdomar? Vill du förstå varför vissa hamnar i allvarliga livshotande tillstånd till följd av dessa, medan andra bara drabbas lindrigt?

Inom profilen Inflammation i hälsa och sjukdom ligger fokus för dina studier på de cellulära och molekylära mekanismer som styr aktivering och modulering av kroppens immunförsvar i inflammatoriska förlopp.

Programmets andra år syftar till fördjupad förståelse för inflammatoriska förlopp och du ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper på områden som rör både infektionssjukdomar och värdförsvar, samt processer såsom sårläkning, cancerimmunologi och steril inflammation som orsakats av miljöfaktorer. Du får både bred och fördjupad förståelse för följderna av inflammatoriska mekanismer, samt vilken roll dessa spelar vid både hälsa och sjukdom.

Den här profilen ges av forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) vid Örebro universitet, i samarbete med nationella och internationella forskargrupper. Forskarna och lärarna vid iRiSC är experter inom områden som cellbiologi, immunologi, mikrobiologi och infektionssjukdomar.