"Det är viktigt att utbildningen sätter in hållbarhet i rätt kontext"

Erik Feldt, Chef för community engagement på Nordea

Hur ser du på behovet av utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Det finns ett stort behov. Hållbarhet har gått från att primärt handla om riskhantering och rapportering till vara en central konkurrensfaktor. Hållbara företag kommer att locka till sig de bästa medarbetarna och få nöjdare kunder och aktieägare.

Har behovet förändrats?

Behovet har ökat. Detta är drivet både av en ökande insikt inifrån företagen och ökande krav utifrån.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Det är viktigt att utbildningen sätter in hållbarhet i rätt kontext. Effektivt hållbarhetsarbete handlar om att integrera hållbarhet i allt företaget gör och det kräver både sakkunskap om rena hållbarhetsfrågor och förståelse för företagets verksamhet.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Finansbranschen har kommit långt när det gäller ansvarsfulla investeringar men hållbarhet i en bank är mycket mer. Det handlar också om utlåning, rådgivning, samhällsengagemang och hur vi tar hand om våra medarbetare och jobbar med våra leverantörer. En person med den här utbildningen skulle kunna arbeta antingen i det centrala hållbarhetsteamet eller i något av affärsområdena eller gruppfunktionerna.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Tänk på att hållbarhet inte bara kan hjälpa till att skapa ett bättre samhälle, det är också bra för affärerna.