Masterprogram i företagsekonomi, 120 hp. Profil Hållbart företagande

Hållbart företagande

Unik utbildning i hållbart företagande

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet erbjuder dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Profilen Hållbart företagande utgör Sveriges första tvååriga master i företagsekonomi med en sådan inriktning. Den riktar sig till dem som vill arbeta med hållbarhetsfrågor, går igenom de senaste koncepten inom detta växande område och har ett starkt stöd från näringslivet.

Nya hållbarhetskurser

Till mastern har ett antal nya kurser tagits fram av några av Sveriges ledande experter inom hållbarhet som är verksamma vid Örebro universitet och som också är lärare på kurserna. Här får studenter bland annat lära sig om företagsetik, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbar "supply chain management". Föreläsningar blandas med praktikfall, gruppövningar, studiebesök och projektarbeten, ofta i samarbete med företag som deltagit med sin kunskap i utvecklingen av kursen och som själva medverkar som exempel i undervisningen.

Praktik i utbildningen

I utbildningen ingår också möjligheten att arbeta på en hållbarhetsavdelning hos något av de många företag som bildat en referensgrupp runt utbildningen. Praktiken sker under termin tre och följs av arbetet med att skriva uppsats inom hållbarhet, till exempel i samarbete med något av företagen i vår referensgrupp. Det ges även möjlighet att som alternativ till praktik istället åka på utbyte utomlands till några av våra partneruniversitet som erbjuder bra kurser inom hållbarhet.

Möjlighet att läsa en termin utomlands

Du kan välja att läsa en termin av programmet utomlands som alternativ till praktiken. Vi har många utbyten med andra universitet och du kan välja att läsa kurser inom hållbarhet i t.ex. Frankrike eller välja något annat ämnesområde som du vill ha med i din utbildning. Kontakta studievägledare Henrik Strandahl för mer information.

 Profilen Hållbart företagande innehåller följande kurser:
  Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Termin 1 CSR-Företagsetik, 7,5 hp Hållbarhetsredovisning, styrning & kommunikation, 7,5 hp Hållbara försörjningssystem, 7,5 hp
Miljömanagement, 7,5 hp
Termin 2 Affärsförnyelse och tillväxt, 15 hp Strategi, 7,5 hp
Vetenskaplig analys, 7,5 hp
Termin 3 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 22,5 hp  forts VFU
Företag och samhälle, 7,5 hp
Termin 4 Självständigt arbete II, 30 hp

Freja Hogréus

Freja siktar på internationell karriär som hållbarhetskonsult

Freja Hogréus läser Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet.

Karin Dahlin Thomas

”Spetskompetens inom hållbarhet är värdefullt för oss”

Karin Dahlin Thomas, hållbarhetsstrateg på CGI Scandinavia.

Martin Morenga

"Masterprogrammet i hållbarhet är det roligaste och mest lärorika jag har gjort"

Martin gick Masterprogrammet och fick jobb direkt efter examen.

Lovisa strid

”Allt fler företag efterfrågar kompetens inom hållbarhet”

Lovisa läste Masterprogrammet i företagsekonomi och jobbar idag med hållbarhetsfrågor på Swedbank.

Lydia Lundström

Fixa drömjobbet med en masterexamen

Läs mer om Lydia Lundström som valde att plugga vidare på masternivå.

Erik Häggström

Företagsekonomen Erik vill bidra till hållbart företagande

Läs mer om Eriks tid på Masterprogrammet i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande.

Jessika Lind Petren

"Tiden när det räckte för företag att ha en hållbarhetsspecialist är förbi"

Jessika Lind Petrén, tidigare hållbarhetschef på Stena Metall.

Erik Feldt

"Det är viktigt att utbildningen sätter in hållbarhet i rätt kontext"

Erik Feldt, Chef för community engagement på Nordea.