Fixa drömjobbet med en masterexamen

Lydia Lundström, student vid Örebro universitet.

Efter civilekonomexamen valde Lydia Lundström att plugga vidare på masternivå.
– Jag har lärt mig så otroligt mycket, nu är jag förberedd inför arbetslivet, säger hon.

Till sommaren tar hon examen från masterprogrammet i företagsekonomi, inriktning hållbart företagande, och är mycket nöjd med att ha läst till en nivå på sin utbildning.

– När jag började söka jobb efter civilekonomexamen upptäckte jag att de tjänster jag var intresserad av krävde en masterexamen, säger hon.

Det som har genomsyrat utbildningen är den nära kontakten till forskning och näringsliv. Under föreläsningar har studenterna tagit del av forskarnas kunskap i hållbarhet och arbetat med olika fallstudier. Ofta på uppdrag från olika företag.

– Vi fick till exempel granska Stena Recyclings hållbarhetsrapport utifrån den forskning som finns. Vid redovisningen var hållbarhetschefen från Stena med och lyssnade på våra tankar och idéer.

Genom bland annat studiebesök på Spendrups och Scania och en Telecomdag med Telia och Telenor har studenterna på olika sätt förberetts inför arbetslivet. Under Telecomdagen arbetade studenterna i grupp om hållbarhetsfrågor som redovisades för företagen. Den grupp Lydia Lundström arbetade med valde hållbarhet kring barn och skola.

– Barn behöver lära sig vett och etikett i sitt mobilanvändande. Vårt förslag var att de ska få ta mobilkörkort och inte bara släppas fria med sin telefon.

Ny inriktning – mot informationsteknik
Men det som hon framförallt är mest nöjd med är den verksamhetsförlagda utbildningen som studenterna har möjlighet att göra under ett halvår. Eftersom utbildningen har bra samarbeten med företag som vill erbjuda praktikplats till masterstudenterna finns det flera företag att välja mellan.

– Jag var på Telias hållbarhetsavdelning där jag drev tre projekt om barns rättigheter. Hur barnen marknadsförs, deras integritet och hur Telias TV-utbud är kopplat till barns rättigheter.

Efter den verksamhetsförlagda utbildningen valde Lydia Lundström att skriva sin D-uppsats för Telia. Ämnet blev Telias arbete med digital arbetsmiljö i projektet ”Walk the talk”.

– Walk the talk fokuserar bland annat på digital arbetsmiljö och att Telia ska vara ett tekniskt föredöme när det gäller intern teknik i företaget.  Hur man kan arbeta hemifrån, bygga digitala samarbetsytor från olika ställen i Sverige och världen och använda olika digitala verktyg.

Den verksamhetsförlagda utbildningen och D-uppsatsen på Telia fick Lydia Lundström att se ett nytt yrkesområde som hon skulle kunna tänka sig att arbeta med efter examen – informationsteknik. 

– Digital arbetsmiljö ska underlätta arbetet. Det är människorna bakom teknik som ska gynnas av utvecklingen, säger hon.