Företagsekonomen Erik vill bidra till hållbart företagande

Erik Häggström , student på Örebro universitet.

Erik Häggström är nöjd med sin utbildning på Masterprogrammet i företagsekonomi. Programmet har en bra blandning mellan teori och praktik där han får specialkompetens inom hållbart företagande och en bra kontakt med näringslivet.

Genom att läsa inriktningen hållbart företagande vill Erik kunna göra gott för andra och inte bara arbeta för ekonomiska vinster.  

– Inom företagsekonomi handlar mycket om ekonomiska vinster, genom att läsa om hållbart företagande kan jag bidra med förändring.

Erik Häggström är inne på andra terminen på det tvååriga masterprogrammet. Programmet startade hösten 2018 och är med sin profil en unik utbildning i Sverige. Första terminen innebar ett nära samarbete med näringslivet. Studenterna träffade hållbarhetschefer från Telenor, Kommuninvest, Trelleborg AB och Stena Metall för att arbeta med olika praktikfall.

– Vi hade två fullmatade dagar där vi arbetade med olika praktikfall. Den ena dagen handlade om finansiering och den andra om telekom. Praktikfallen gav oss möjlighet att koppla teorin till praktiken.

De globala målen för agenda 2030 har genomsyrat terminen. Representanter från företagen har berättat hur de arbetar med dem. Hållbart företagande vilar på ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter. Ur en ekonoms synvinkel kan det innebära transportsystem, bokföring eller affärsmodeller.

– I dagligvaruhandeln har vi till exempel tittat på matvarukedjan. Där kan hållbarhet handla om var olika varor kommer ifrån så att alla i näringskedjan har rättvisa arbetsvillkor.

Studenterna har också fått göra studiebesök hos olika företag. Bland annat har de besökt Scania och Spendrups. De fick bland annat höra om hur Spendrups arbetar med cirkulär ekonomi.

– Spendrups återvinner slaggprodukter från sin produktion till energianvändning. På det sättet kan företaget nyttja mindre energi för att framställa sina produkter.

Erik Häggström tycker att första terminen på utbildningen har varit riktigt bra, dels för att alla arbeten har varit kopplade till olika företag och dels för att lärarna har hög ämneskompetens.

I början av året fick Erik Häggström och hans kurskamrat Charlotte Flodman Thorsen ett stipendium för att resa till Yokohama City University i Japan. Under en vecka tog de del av universitetets erfarenheter och kunskaper kring hur hållbara städer bör utvecklas med hänsyn till en åldrande befolkning.

– För japanerna handlar hållbara städer om lycka. Och det kanske borde vara det slutgiltiga målet för alla, säger Erik Häggström.

Nu går han andra terminen på programmet. Den består av en kurs i vetenskaplig teori, övriga kurser är valbara. Och till hösten ska han ut på praktik.

– Jag har redan praktikplatsen klar på en hållbarhetsavdelning på ett finansinstitut.

Sista terminen på utbildningen ska studenterna genomföra ett examensjobb där tanken är att de ska arbeta med det företag där de har gjort sin praktik.

I framtiden vill Erik Häggström arbeta som interkonsult där han är rådgivande för hur hans arbetsplats kan arbeta med hållbar utveckling inom hela organisationen.

Text och foto: Anna Asplund