Freja siktar på internationell karriär som hållbarhetskonsult

Freja Hogréus läser Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet och vill arbeta som hållbarhetskonsult utomlands.
– Möjligheten till praktik var en av anledningarna till att jag sökte hållbarhetsmastern på Örebro universitet, säger hon.

Varför anser du att man ska läsa hållbarhet?

Hållbarhet innefattar tre dimensioner som verkar i symbios: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Från ett företagsperspektiv kan man säga att hållbarhet handlar om överlevnad. Ett företag måste helt enkelt börja ta ansvar utöver den ekonomiska dimensionen för att kunna garantera sin fortlevnad. Vi lever trots allt i en värld som karaktäriseras av sociala och miljömässiga utmaningar. Därför anser jag att det är viktigt att studera och lära sig om hållbarhet.Vad tycker du generellt om utbildningen?

– Hittills är jag jättenöjd med utbildningen. Jag upplever att mina tidigare kandidatstudier har varit väldigt teoretiska och inte alls involverat lika mycket praktiskt arbete som denna masterutbildning. På så sätt uppskattar jag den här utbildningen eftersom jag nu får chansen att använda den teoretiska kunskap som jag besitter i praktiska företagsfall.

– I mastern har vi haft flera projekt med olika företag. Att få direkt feedback från företagen och deras hållbarhetschefer har varit väldigt lärorikt och inspirerande. Speciellt eftersom många av oss studenter vill arbeta som hållbarhetschef i framtiden.

Vad är värdefullt med en praktik?

– Möjligheten till praktik var en av anledningarna till att jag sökte hållbarhetsmastern på Örebro universitet. Jag har en bred teoretisk grund inom hållbarhetdisciplinen, men ibland är det svårt att se kopplingar till verkligheten om man inte får applicera teorin i praktiska fall. Därför är praktik värdefullt för mig.

Vad vill du göra efter utbildningen?

– Det finns många saker som jag skulle kunna tänka mig att göra. Arbeta som hållbarhetskonsult är en av dem. Eftersom jag tidigare har studerat och arbetat utomlands så är en internationell karriär av stort intresse.