"Masterprogrammet i hållbarhet är det roligaste och mest lärorika jag har gjort"

Martin Morenga, tidigare student vid Örebro universitet.

Martin Morenga gick Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet och fick jobb direkt efter examen.
– Kombinationen av teori och praktik är jättebra, säger han.

Varför ska man läsa Masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande vid Örebro universitet?

–Jag tycker att hållbarhet är en viktig överlevnadsfråga för alla företag, inte bara i framtiden utan redan idag. Det är en väldigt viktig pelare inom företagsekonomi. Det handlar inte längre om att lära sig att företag ska gå med vinst, utan även att företag ska verka på ett hållbart sätt gentemot sin omvärld.

Vad tyckte du om Masterprogrammet i hållbarhet?

– Hållbarhetsmastern har varit jättebra, detta är något jag har vidareförmedlat till mina nya kollegor på Axfood. Jag upplever att utbildningen har varit den roligaste och mest lärorika tiden under hela mitt liv. Utbildningen har ökat mitt konsekvenstänk inom företagsekonomi och i livet. Det finns en konsekvens av allt företagande, vilket gör att hållbarhet alltid bör tas i beaktande som en strategisk och prioriterad fråga för alla företag. Hållbarhet ska inte ses som en ekonomisk kortsiktig kostnad för företag. Utan hänsyn till hållbarhet blir kostnaden för vår omvärld mycket större.

– Det som varit väldigt bra är att utbildningen är nära kopplad till näringslivet. I och med detta har jag fått träffa olika företag vilket skapar en bra bild av verkligheten. Jag har fått ta del av deras historia och praktiska verklighet. Det gör att jag fått lära mig att applicera teoretiskt lärande i en praktisk kontext. Jag upplever att upplägget på utbildningen med teori och praktik i kombination är  jättebra.

Vad är värdefullt med en praktik?

– Det som varit värdefullt är att den inte bara ökar förståelsen i teorin utan även medvetenheten om hur arbetet går till i praktiken. Genom att ställas för verkliga problem på sin praktikplats ställs både den teoretiska kunskapen och studentens egen problemlösning på prov, något som bjuder in till reflektion, ökat lärande och förståelse.

– Jag tycker att praktiken är en viktig del under utbildningen då den i sig är väldigt teoretisk, vilket gör det svårt att förstå hur det faktiska arbetet går till på företag. Det är även viktigt då man stöter på situationer som inte riktigt stämmer överens med teorin, vilket gör att man lär sig ännu mer och ökar vetskapen om att det kan skilja sig beroende på kontext. Praktiken har inte bara ökat min förståelse för hållbarhet, utan även medvetenheten om hur hållbarhetsarbete går till och skiljer sig mellan företag, både i det faktiska arbetet och som prioriterad fråga. Hållbarhet är en strategisk fråga som kräver tid och omsorg, och inte minst ansvarstagande för att driva verksamheten på rätt sätt.

Vad gör du nu efter utbildningen?

– Idag arbetar jag heltid på Axfood, vart jag även hade min praktik under utbildningen. Jag fick jobbet direkt efter min examen och mycket är tack vare möjligheten att ha praktik under utbildningen. Jag upplever att detta har påverkat mina chanser att få ett jobb direkt efter sin examen.