”Spetskompetens inom hållbarhet är värdefullt för oss”

En utbildning i hållbart företagande ger viktiga kunskaper i en värld som förändras snabbt, enligt Karin Dahlin Thomas, hållbarhetsstrateg på CGI Scandinavia.
– Behovet av hållbart företagande blir allt större, säger hon.

Hur viktigt är det med utbildning i hållbart företagande?
Ett framgångsrikt arbete med hållbart företagande bygger på att man kan orientera sig i vetenskapen och tidigare erfarenheter inom företagande, både i privat och offentlig sektor. En utbildning i hållbart företagande bidrar till en förmåga att förhålla sig till den snabbt föränderliga kontext som man oftast befinner sig i.

Hur ser du på behovet av hållbart företagande i framtiden?

– Behovet ökar i takt med att vi allt snabbare måste kunna planera för framtiden och hantera det som händer i nuet, till exempel konsekvenserna av bristande klimatåtgärder.

Vad har studenterna fått göra hos er under praktiken?

– Hos CGI har studenterna fått arbeta med hållbarhetsstyrning, rapportering, gjort analysarbeten, deltagit i koncernövergripande strategisk planering och hjälpt till med att organisera hållbarhetsrelaterade interna aktiviteter.

Vad söker ni för kompetens hos en person som ska jobba med hållbarhet för er?

– Ett intresse för kopplingen mellan IT och hållbarhet, en kunskap om hållbarhetsperspektivet i olika branscher och viljan att bidra till att våra kunder når sina hållbarhetsmål.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle jobba med hos er?

– Att ha spetskompetens inom hållbarhet blir ett värdefullt tillskott till våra team, så att vi kan integrera hållbarhetsperspektivet i våra kundleveranser och se till att våra IT-lösningar bidrar till miljömässig och social nytta och inte hindrar ett ansvarsfullt företagande.