"Tiden när det räckte för företag att ha en hållbarhetsspecialist är förbi"

Jessika Lind Petrén, tidigare hållbarhetschef på Stena Metall

Hur ser du på behovet av utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Samhället utvecklas i snabb takt och det gör också hållbarhetsfrågorna. För företag är det i dag viktigt med en djup förståelse om hur hållbarhet påverkar affären, marknaden och intressenterna.

Har behovet förändrats?

Tiden när det räckte för företag att ha en hållbarhetsspecialist är förbi. För att bygga ett starkt konkurrenskraftigt bolag måste hela ledningsgruppen ha god förståelse för hållbarhetsfrågorna och hur de skall integreras i företagens strategier. Det finns därför ett behov av högre utbildningar där framtidens ledare får redskap och kunskap om hur affärsstrategi och hållbarhet knyts samman.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

En utbildning inom området måste visa hur ett strukturerat hållbarhetsarbete och utveckling av affärsstrategier hänger samman och hur man med stöd av hållbarhetsarbetet skapar konkurrensfördelar. Utbildningen måste ge verktyg för hur man arbetar med hållbarhet och hur man löpande uppdaterar sin kunskap.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen Hållbart företagande i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Personen skulle jobba ute i organisationen och där använda sin sakkunskap inom hållbarhet för att arbeta med exempelvis affärsutveckling och kundrelationer.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Skaffa dig grundläggande kunskaper om miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsrisker såsom antikorruption. Lär dig sedan redskap för att koppla frågorna till affärsutvecklingen. Lär dig också hur du kommunicerar hållbarhet på ett trovärdigt sätt.