"Utbildningen ligger helt rätt i tiden"

Johan Dennelind, VD på Telia.

Hur ser du på behovet av en utbildning inom hållbart företagande i dagens samhälle?

Utbildningen ligger helt rätt i tiden. Vår vision på Telia Company är att hållbarhetsaspekterna ska vara helt integrerade i hela vår affär, och även om vi har kommit en bit på vägen så kommer vi under lång tid ha behov av medarbetare med specialistkompetens på området.

Har behovet förändrats?

Behovet har alltid funnits där men insikten om hur viktigt det är har ökat. Medvetenheten om att vi aktivt behöver arbeta med de här frågorna är betydligt större nu än för bara tio år sedan. Tidigare var hållbarhetsarbete också väldigt fokuserat på riskhantering, att säkerställa att företaget handlade ansvarsfullt gentemot miljön och samhället. Idag skiftar fokus mer och mer mot hur vi tar vara på de affärsmöjligheter de globala utmaningarna ger i vår verksamhet och därmed hur vi bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Vad ser du som viktigt att en sådan utbildning innehåller?

Jag är övertygad om att det skapar största möjliga värde för affären på lång sikt att integrera hållbarhetsaspekter i allt vi gör, men det kräver djup förståelse för alla aspekter som driver värde i ett företag. Det är viktigt att inte förlora den starka kopplingen till affären, det är trots allt handelsstudenter som ska utexamineras.

Om ni skulle anställa en person som läst profilen Hållbart företagande i Örebro, vad ser du framför dig att en sådan person skulle kunna jobba med hos er?

Det finns stora möjligheter inom flera olika delar av vår verksamhet, inte bara de som jobbar direkt med till exempel hållbarhetsrapportering. Det kan handla om roller inom strategi, affärsutveckling, inköp, med mera.

Har du något specifikt råd att ge till dagens studenter som är intresserade av att utbilda sig inom det här området?

Tveka inte. Företag driver utvecklingen i våra samhällen, det är genom att vara med och utveckla ett företag i rätt riktning som du har störst möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Den student som har en sådan här utbildning med dig in i näringslivet har mycket att tillföra.