”Vi håller på att bygga framtiden just nu och det är inte business as usual.”

Kompetens inom hållbarhet blir allt viktigare nu när hela samhället ställer om, enligt Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.
– Nästa våg av ekonomisk utveckling behöver ta hänsyn till ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga och sociala aspekter, säger han.

Hur viktigt är det med utbildning i hållbart företagande?

– Oavsett om det är internt eller ut mot kund så är det uppenbar att det finns ny kunskap som vi i näringslivet inte tagit till oss.

Hur ser du på behovet av hållbart företagande i framtiden?

– Hela samhället håller på att ställa om. Nästa våg av ekonomisk utveckling behöver ta hänsyn till ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga och sociala aspekter. Vi håller på att bygga framtiden just nu och det är inte business as usual. 

Vad har studenterna fått göra hos er under praktiken?

– Vi vill kombinera individens intresse med behovet som vi har i vårt team. Förra året fick studenten vara med i flera olika projekt från start, bland annat ett nytt ramverk som tittar på hur banker kan påverka samhällsutvecklingen. Hen var även med i ett projekt där man gjorde scenariotester på vår affär för att hitta risker och affärsmöjligheter. Ytterligare fick studenten jobba med ett nytt ramverk för att analysera våra kunders risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utveckla det i banken.

Vad söker ni för kompetens hos en person som ska jobba med hållbarhet för er?

– Driv men också en nyfikenhet och ett fundamentalt intresse kring hållbarhet, det ser vi som en bas. Det är även meriterande om man har en hållbarhetsrelaterad utbildning och kanske någon form av praktisk erfarenhet i bagaget.

Om ni skulle anställa en person med en sådan utbildning, vad ser du framför dig att en sådan person skulle jobba med hos er?

– Fortsatt integrering av projekt och initiativ tillsammans med andra kollegor i banken. Det är någonstans där som det största behovet finns nu.