Utbildningen till företagssjuksköterska ger kunskap och inspiration

Edina Sadzak i kvällssolen vid en sjö.

Många av våra föreläsare jobbar inom arbets- och miljömedicin, vilket innebär att vi får ta del av deras spetskompetens inom just de området som vi jobbar med, säger Edina Sadzak.

Edina Sadzak läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot företagssjuksköterska.
– Utbildningen ger mig kunskap och inspiration som gör mig tryggare i min yrkesroll, säger hon.

Edina Sadzak har jobbat i 17 år som sjuksköterska, bland annat på medicinavdelning på sjukhus, som vårdkoordinator och som distriktssköterska på vårdcentral.

– Det är tufft att jobba inom vården och jag började se mig omkring efter andra möjligheter. Företagshälsovården kändes spännande och för tre år sedan fick jag jobb som företagssjuksköterska inom staten. Min arbetsgivare gav mig chansen att läsa specialistutbildningen på arbetstid. Jag har en kollega som läst i Örebro och var väldigt nöjd med sin utbildning, därför valde jag Örebro universitet.

Du jobbar ju redan in om företagshälsovården, varför ville du läsa specialistutbildningen?

– Som sjuksköterska försöker man ju hela tiden hålla sig uppdaterad och förkovra sig, men det är svårt att hinna med i vardagen. Genom att studera får man nya kunskaper och koll på den senaste forskningen. Man blir inspirerad – och det är också värdefullt att träffa andra från olika delar av landet och med olika erfarenheter. Jag tror att det är bra att ha jobbat ett tag, det gör att jag kan ta med mig frågor från vardagen in i utbildningen. Specialistutbildningen gör att jag blir tryggare och starkare, man vet lite mer var man ska söka kunskap och får fler instrument.

Hur är det att plugga till företagssjuksköterska på Örebro universitet?

– Örebro universitet är stort och fint. Jag är väldigt nöjd med utbildningen. Många av våra föreläsare jobbar inom arbets- och miljömedicin, vilket innebär att vi får ta del av deras spetskompetens inom just de området som vi jobbar med. Vi får väldigt goda kunskaper om allt ifrån vibrationsskador, psykisk ohälsa, konflikter, hudåkommor och andra arbetsrelaterade frågor som vi stöter på inom företagshälsovården.

Vilka tycker du ska söka till Specialistsjuksköterskeprogrammet- företagssjuksköterska?

– Alla som jobbar eller vill jobba inom företagshälsovården. Det har gett mig otroligt mycket med den kombination av det akademiska och vetenskapliga och de praktiska saker vi lär oss. När man går till en sjuksköterska på företagshälsan förväntar man sig att de ska kunna allt, men det händer hela tiden nya saker på området som man behöver hålla sig uppdaterad om. Den fördjupade kunskapen får vi på utbildningen. Det här en av de bästa utbildningarna jag har gått, jag har fått med mig mycket mer än vad jag trodde innan jag började.

Hur kan du använda det du lär dig på utbildningen i vardagen som företagssjuksköterska?

– Jag har fått massor av inspiration! Jag kan också använda mina nya kunskaper till att internutbilda mina kollegor, vilket är viktigt för utvecklingen på arbetsplatsen. Vardagen för en sjuksköterska kan vara pressad och hård, men att kvalitetssäkra och lära sig nytt är också viktigt.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat