”Jag vill att alla barn ska ha en tillgänglig lärmiljö”

Helena Yourston.

Det finns stor efterfrågan på specialpedagoger i hela landet - men du behöver vara beredd att lägga tid på dina studier, berättar Helena Yourston.

Som specialpedagog behöver du ligga steget före och jobba med utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Skolan behöver vara öppen för att olika är normen, säger Helena Yourston, som läste Specialpedagogiska programmet vid Örebro universitet och nu är doktorand vid universitetet.

Vad innebär det att jobba som specialpedagog?

– Specialpedagoger finns i allt från förskola till vuxenutbildning och arbetet innebär att jobba både med barn i behov av särskilt stöd och mer övergripande med skolutveckling. I grunden handlar det om att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Du jobbar både på individ-, grupp- och organisationsnivå och samarbetar alltså med både barn, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer.

Vilka möter du som specialpedagog?

– Det handlar om allas olika behov och de allra flesta har behov av stöd någon gång under sin studietid. Om vi kan göra lärmiljön tillgänglig för alla och erbjuda en bredd av möjligheter för lärande som gynnar ett barn, så är det oftast bra för alla barn. Arbetet handlar mycket om att ligga steget före och jobba förebyggande och främjande.

Vad är det bästa med att jobba som specialpedagog?

– Jag brinner för att jobba med utveckling och att vara lösningsfokuserad. För mig handlar det mycket om samspelet: att se barn som individer med mänskliga rättigheter och värna alla utifrån deras förutsättningar. Barn ska mötas med respekt oavsett situation – och det kräver en kompetens hos vuxna att möta barn utifrån deras olikheter och att tillsammans med andra professioner utveckla miljön och göra den tillgänglig för alla.  

Vad är svårt i jobbet som specialpedagog?

– En av utmaningarna är att få med hela skolan på tåget när det gäller att jobba inkluderande, hälsofrämjande och förebyggande, där skolans organisation behöver vara ”flexibel” för att passa alla individer. Inkludering handlar inte om att alla barn skall vistas i samma rum (fysisk integrering) utan att miljön anpassas utifrån behov för att möjliggöra utveckling och lärande hos varje individ. Som specialpedagog har du en spetskompetens, men du jobbar också tillsammans med all personal på skolan för att höja kunskapen. Den specialpedagogiska kompetensen behöver spridas i hela verksamheten.

Vilka egenskaper är bra om man vill bli specialpedagog?

– Exempelvis att vara lyhörd, värna relationer och vara öppen för att olika är normen. Ofta fungerar specialpedagogen också som spindeln i nätet mellan externa aktörer, som till exempel socialtjänst och regionen. Du behöver vara öppen för att ta in ny forskning och att utveckla arbetet både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Har du några tips till den som funderar på att läsa till specialpedagog vid Örebro universitet?

– Något som är unikt för Örebro universitet är att utbildningen innehåller så pass mycket verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Att vara ute och praktisera professionen och få en förståelse för vad det innebär att arbeta som specialpedagog redan under utbildningen är väldigt värdefullt. Man ska också vara beredd på att det är en utbildning på avancerad nivå, som kräver att man lägger ner både tid och engagemang. Den omfattar 20 timmars studier i veckan, vilket innebär att man behöver gå ned i arbetstid för att hinna.

Hur ser arbetsmarknaden ut för specialpedagoger?

– Det finns en efterfrågan på specialpedagoger i hela landet. Här i Örebro är det just nu lätt att få jobb. Jag fick det första jobb jag sökte och har efter det haft chans att utvecklas och ta mig an nya utmaningar. Jag har jobbat både inom förskola, som specialpedagogisk samordnare, kvalitetsutvecklare och verksamhetsutvecklare inom elevhälsan (förskola och grundskola) på förvaltningsnivå. Just nu skriver jag på min doktorsavhandling där jag intresserar mig för intersektionen mellan specialpedagogik och barns mänskliga rättigheter.

Text och foto: Anna Lorentzon