Specialpedagogiskt program, 90 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Utbildningen till specialpedagog på avancerad nivå vänder sig till dig som vill arbeta med specialpedagogiska frågor som rör alla barn och elever i skolan eller i andra lärmiljöer.

Student på Specialpedagogiskt program
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Under denna professionsutbildning studerar du specialpedagogiska frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studierna ges på halvfart under tre år på distans. Verksamhetsförlagd utbildning ingår under år två. Studierna belyser olika perspektiv på specialpedagogik, dess verksamhets-, kunskaps- och forskningsområden. Styrning och ledning i skola och förskola samt frågor om uppföljning och utvärdering studeras. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen lär du dig mer om ditt uppdrag som specialpedagog, rådgivare och samtalspartner i pedagogiska frågor.

Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet, 2 träffar per termin.

I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Utbildningen ger dig kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt kunna arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Du kommer att kunna arbeta förebyggande och genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer. Dessutom kommer du att självständigt kunna leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever och därmed undanröja hinder och svårigheter i en skola för alla. Målet är att medverka till en inkluderande miljö.

Utbildningsplan Specialpedagogiskt program, 90 hp

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet ges inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Lärarexamen med inriktning mot förskola och fritidspedagog (25% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot grundskola och Lärarexamen med inriktning mot fritidshem (50% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot gymnasium och vuxenutbildning (25% av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Specialpedagogexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Charlotta Pettersson

Distansutbildning

Som specialpedagog förväntas du arbeta nära skolans ledning och verka för en god miljö för alla elever och särskilt för elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen ska också ge dig möjligheter att leda utvecklingsarbeten inom skolan.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address