”Mycket av det vi lär oss kan jag ta med hem till skolan och prova direkt”

Kristian Thörnqvist.

Det är en utbildning på avancerad nivå, vilket innebär att man måste vara beredd att lägga ner tid på sina studier, säger Kristian Thörnqvist som läser till specialpedagog.

Möjligheten att göra praktik (VFU) fick Kristian Thörnqvist att välja Specialpedagogiskt program vid Örebro universitet.
– Jag trivs väldigt bra med utbildningen. Det är intressant och spännande att fördjupa sig i frågor om hur skolan kan utvecklas för att möta de elever som har det svårast, säger han.

Hur kom det sig att du ville läsa till specialpedagog?

– Jag är gymnasielärare i grunden och har alltid gillat att jobba med elever som utmanar mig på något sätt. När jag fick möjlighet att jobba med skolutveckling  började jag fundera på hur jag skulle kunna få jobba mer med det, och sökte till programmet. Att vara specialpedagog handlar inte bara om utredningar och enskilda elever, utan om att utveckla hela skolan för att möta elever som behöver stöd.  

Varför valde du just Örebro universitet?

– Möjligheten att få göra praktik var avgörande för mig, här sticker Örebro universitet ut som erbjuder 16 dagars verksamhetsförlagd utbildning, VFU, under termin tre och fyra. Det är intressant att gå bredvid, se hur andra jobbar och kunna ställa frågor. Dessutom trivdes jag väldigt bra när jag läste till gymnasielärare här på Örebro universitet i början av 2000-talet.

Hur är det att studera på Specialpedagogiska programmet vid Örebro universitet?

– Jag trivs väldigt bra med utbildningen. Jag trodde att den skulle vara väldigt teoretisk, och det är den också, men väldigt mycket kan jag ta med till min egen verksamhet och prova direkt. Det funkar oavsett om man jobbar som specialpedagog eller lärare. Det är väldigt verksamhetsnära, fast på en teoretisk nivå.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Jag  tycker att det finns många lärare som är väldigt bra på att leda seminarier och väcka tankar hos oss studenter. Det blir en lärandeprocess där vi kan dela med oss av våra olika erfarenheter av utmaningar i skolan och skapa kunskap tillsammans.

Hur fungerar det att kombinera jobb och studier?

– Över lag tycker jag att det fungerar bra, men under perioder har det varit tufft och krävt att jag lägger mer tid på studierna. Jag jobbar 80 procent och studerar på 50 procent, så det gäller att planera sin vardag. Det är en utbildning på avancerad nivå, vilket innebär att man måste vara beredd att lägga ner tid på sina studier – och också hitta en studieteknik som fungerar, man kanske inte kan läsa varje bok från pärm till pärm. Ett tips är att ta hjälp, både av studiekamrater och av kollegor på din arbetsplats, om det finns någon som är specialpedagog.

Vilka tycker du ska söka till Specialpedagogprogrammet?

– Det är bra att vara en inlyssnande person, som är intresserad av människor. Det är också bra att kunna jobba på flera nivåer och se saker ur olika vinklar och perspektiv. Även om två elever har samma diagnos så finns det oftast inte en enda lösning som fungerar för båda. Det gäller att inte fastna i det generella. Man behöver gilla utmaningar!  

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Det finns en stor efterfrågan på specialpedagoger, det annonseras ofta efter specialpedagoger och jag veta att alla tjänster i till exempel min hemkommun inte blir tillsatta. Många arbetsgivare är beredda att erbjuda en nedsättning i tjänst med bibehållen lön för att man ska kunna studera samtidigt som man jobbar.

Vad är det som lockar med yrket som specialpedagog?

– Det handlar mycket om processer, om att gå från ett läge till ett annat, önskat läge. Från hinder och svårigheter till möjligheter och styrkor. Från att fokusera på enskilda individer till att se hela lärmiljön runtomkring. Det tycker jag är intressant och spännande. Kan vi utveckla skolan så att den fungerar för de elever som har det svårast, då har vi gjort allt vi behöver när det gäller skolutveckling.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat