”Studenter från Sport management tillför viktig kunskap”

Josefin Gullbrand i skogen.

RF-SISU i Örebro län tar varje termin emot studenter på VFU från Sport management-programmet, berättar Josefin Gullbrand.

RF-SISU Örebro län anställer gärna studenter från Sport managementprogrammet.
– De bidrar med en nyfikenhet och ett intresse – och framför allt har de med sig färsk kunskap om forskning och utbildning, vilket är väldigt värdefullt för oss, säger Josefin Gullbrand.

Hon jobbar som verksamhetschef för Idrott och folkbildning på RF-SISU i Örebro län. Lokalerna finns på Väster i Örebro och här jobbar ett fyrtiotal personer. Organisationens uppdrag är att stötta och utbilda föreningar och förbund inom idrottsrörelsen i hela länet.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med Örebro universitet och Sport managementprogrammet. Våra idrottskonsulenter kommer ofta ut och håller gästföreläsningar för studenterna – och vi tar emot flera studenter varje termin som är ute på verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Vad tillför studenterna från Sport management?

– Framför allt har de med sig en nyfikenhet och ett brinnande idrottsintresse, men något som också är jätteviktigt är att de har koll på det senaste när det gäller forskning och utbildning. Det bidrar med värdefulla perspektiv eftersom vi hela tiden jobbar evidensbaserat och strävar efter att bredda vår kompetens. Vi lär oss väldigt mycket av studenterna, berättar Josefin Gullbrand.

VFU kan leda till jobb

En praktikplats på RF SISU kan också leda till anställning.

– Det händer ofta väldigt mycket väldigt fort i vår verksamhet. Det kan vara nya projekt, arbetsuppgifter som tillkommer eller att någon ska vara föräldraledig. När det öppnar sig en möjlighet ringer jag till dem som gjort VFU hos oss, och då kan det bli fråga om en visstidsanställning – till att börja med.

Just nu har tre av de tolv personer som finns i Josefin Gullbrands arbetslag en bakgrund från Sport managementprogrammet.

– Vi har också studenter som har läst till exempel Tränarprogrammet eller folkhälsovetenskap hos oss på RF SISU. Samarbetet med Örebro universitet är väldigt värdefullt för oss.

Vilka egenskaper söker ni när ni anställer nya medarbetare?

– Som idrottskonsulent måste man kunna jobba både självständigt och i team. Framför allt bygger  arbetet ut mot föreningarna och de idrotter man ansvarar för på att man har lätt för att bygga relationer och vågar ta för sig. Det är mycket uppsökande verksamhet, och man behöver också ha en god förmåga att lyssna in vilka behov som finns och själv fundera över på vilket sätt man kan stötta. De som kommer från Sport managementprogrammet har med sig en grundläggande kunskap kring idrott och föreningsliv, vilket är basen i vårt arbete, säger hon.

Knyta kontakter och skapa nätverk

Förmågan att strukturera sitt arbete och bemästra administrativa system är heller inget problem för alumner från Sport management.

– Det kan ta någon vecka innan man blir varm i kläderna och börjar ta för sig och se var man kan bidra med sin kompetens. Det är därför praktiken är så viktig. Att göra VFU ger en framtidsvision av vad utbildningen kan leda till och en chans att knyta kontakter och skapa nätverk för att stärka möjligheterna att få en tjänst, säger Josefin Gullbrand.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Anja Ek/RF-SISU