Sport management, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du utveckla framtidens idrott? I programmet lär du dig att planera, organisera, leda och utveckla hållbar, hälsofrämjande och framgångsrik idrott på alla nivåer. Din arbetsgivare finns inom organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

Två personer som löper på en löparbana.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Idrotten och hur den organiseras har förändrats. Föreningar på elitnivå har gått från att drivas ideellt till att bli moderna företag. Träning och hälsa har blivit mer populärt och hälsofrämjande arbete sker idag inom en rad olika sektorer. För att möta samhällets behov behöver idrotten fortsätta att förändras. I ljuset av klimatförändringar och Covid-19 är inte minst ett hållbarhetsperspektiv viktigt. Därför behövs du som vill jobba med att utveckla framtidens idrott.

Programmet Sport management lär dig planera, organisera, leda och utveckla hållbar, hälsofrämjande och framgångsrik idrott inom organisationer, föreningar, myndigheter och företag. I början av utbildningen introduceras du till den svenska idrottskontexten och till vad hållbar sport management innebär. Därefter läser du ämnen som företagsekonomi, marknadsföring, ledarskap och projektledning inom idrott. Du får också en vetenskaplig skolning som utvecklar din förmåga att tänka kritiskt och gör dig rustad att följa kunskapsutvecklingen. Programmet innehåller även en internationaliseringstermin där du väljer mellan att studera vid ett utländskt lärosäte eller läsa de internationella kurser vi ger.

Utbildningen innehåller tre perioder av verksamhetsförlagd utbildning där du tillsammans med en verksamhet som bedriver idrott får planera, genomföra och utvärdera ett projekt eller event. Detta upplägg gör att du får testa dina teoretiska kunskaper i praktiken, får inblick i den kontext du kommer att arbeta inom, samtidigt som du knyter kontakter med potentiella arbetsgivare.

Utbildningen är treårig och leder till en kandidatexamen i idrottsvetenskap men de företagsekonomiska kurserna gör det möjligt att inom fyra år även ta en kandidatexamen i företagsekonomi.

Utbildningsplan Sport management, 180 hp

Programmet Sport management består av 6 terminer som motsvaras av 8 kurser omfattande totalt 180 högskolepoäng. Dessa 8 kurser är i sin tur indelade i delkurser med en omfattning på mellan 3 och 15 högskolepoäng.

Under den första terminen introduceras studenterna till Sport management och till den kontext i vilken en sport manager verkar. Den andra terminen inriktar sig på vad Sport management innebär i praktiken. Under termin två introduceras studenterna även till ett hållbarhetsperspektiv och vad hållbar sport management innebär. Termin tre och fyra är inriktade på idrottsprojekt och -evenemang. Under termin tre planeras ett idrottsprojekt eller evenemang och under termin fyra genomförs och utvärderas det. Under termin fem läser studenterna Idrott, Kandidatkurs inriktning sport management, 30 högskolepoäng där ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng ingår. Den sjätte och sista terminen är en internationaliseringstermin. Studenten väljer mellan att läsa kursen Idrott, Sport management i ett internationellt perspektiv, 30 högskolepoäng som ges på engelska och är en fristående kurs öppen för utbytesstudenter, eller läsa kurser motsvarande 30 högskolepoäng på något av de utländska lärosäten som ger Sport managementprogram som Örebro universitet har ett samarbete med.

Programmet innefattar två kurser i företagsekonomi om 15 högskolepoäng vardera. Dessa ges av Handelshögskolan vid Örebro universitet, en under termin 2 och den andra under termin 3.

Termin 2, 3 och 4 innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU:n löper parallellt med andra delkurser vilket möjliggör att teoretiska kunskaperna kan relateras till och testas i praktiken, samtidigt som det som sker ute i verksamheterna kan förstås med hjälp av vetenskapliga teorier och begrepp. Det är också tillsammans med organisationen, föreningen, myndigheten eller företaget där studenten gör sin VFU som idrottsprojektet- eller evenemanget planeras, genomförs och utvärderas.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Robert Primus

Anmälningskod ORU-79411

Efter utbildningen har du möjligheter att få arbete inom offentlig förvaltning, ideell sektor eller i näringslivet. Några tänkbara arenor är idrottsrörelsen, den nya äventyrs- och upplevelsesektorn eller företag inom konfektion och utrustning som riktar sig till motion, rekreation eller tävling.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Jannie Agirman-Lexö

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: jannie.agirman-lexo@oru.se

Josefin Gullbrand i skogen.

”Studenter från Sport management tillför viktig kunskap”

RF-SISU Örebro län anställer gärna studenter från Sport managementprogrammet.
– De bidrar med en nyfikenhet och ett intresse – och framför allt har de med sig färsk kunskap om forskning och utbildning, vilket är väldigt värdefullt för oss, säger Josefin Gullbrand.

Jenny Cederlind i ett badhus.

”Studierna gav ett värdefullt nätverk inom idrotten”

Jenny Cederlind läste Sport management på Örebro universitet och jobbar nu som klubbchef på Örebro Simallians.
– Om du älskar idrott och vill jobba i en bransch som ständigt utvecklas är det här rätt utbildning för dig, säger hon.

Moa Lindmark.

”Sport management lärde mig att ta ansvar”

För Moa Lindmark innebar Sport managementprogrammet en chans att kombinera sin tre intressen: idrott, ekonomi och marknadsföring. Nu jobbar hon som chef på ett modeföretag för träningskläder.

Ludwig Andersson

”Jag växte otroligt mycket under åren på Sport management”

Ludwig Andersson gick Sport managementprogrammet på Örebro universitet och jobbar idag som press- och kommunikationsansvarig på Örebro hockey.
– Det bästa med mitt jobb är att jag får jobba så nära den sportsliga verksamheten, säger han.

Martin Sirén på en fotbollsplan.

”Ett bra första steg till en värld många vill vara i”

Martin Sirén studerade på Sport managementprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag med biljetthantering och eventutveckling på den allsvenska fotbollsklubben Sirius Fotboll.
– Utbildningen gav kunskap om både svensk idrott och företagande, säger han.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.