Sport management, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Utbildningen i Sport management vänder sig till dig som brinner för att arbeta i en ledande funktion med idrottsrelaterade frågor inom så väl ideell som kommersiell verksamhet.

Närbild på tre studenter.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Idag finns en bristande kompetens inom viktiga områden som berör organisationsutveckling och ledarskap inom

idrotts- och fritidssektorn. Programmet förbereder den studerande för att kunna planera, leda och utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.

Programmet kombinerar idrott, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt rättsvetenskap. Programmet är ett fritt program vilket innebär att du som student själv bestämmer vad som ska ingå i din examen.

Det ger dig stora möjligheter att välja en utbildning som motsvarar dina tankar och idéer om din framtida

yrkeskarriär. Du rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 hp i ett av huvudområdena samt minst

30 hp i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs ur universitetets samlade kursutbud.

Utbildningsplan Sport management, 180 hp

Inom ramen för programmet läses något av följande huvudområden: företagsekonomi, idrott eller medie- och kommunikationsvetenskap. Studenterna rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 högskolepoäng (hp) i ett av huvudområdena samt minst 30 hp i något av de övriga.

Programmet inleds med en obligatorisk kurs i idrott, Idrott grundkurs, 30 hp. Därefter rekommenderas studenten att läsa kursen Idrott fortsättningskurs, 30 hp. Under det andra året rekommenderas studenten att läsa kurserna Företagsekonomi grundkurs, 30 hp samt Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, 30 hp.

Under det tredje året läser studenter med huvudområde idrott kursen Idrott kandidatkurs, där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Studenter med huvudområde idrott rekommenderas även välja någon av kurserna, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 hp, Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 hp eller Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp. Studenter med huvudområde företagsekonomi läser kursen Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 hp. Därefter väljs någon av kurserna, Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner 15 hp, Företagsekonomi, Corporate Finance och Finansiell ekonomi och etik 7,5 hp vardera eller Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering 15 hp. Programstudierna avslutas då med kursen Företagsekonomi, Uppsats 15 hp, i vilken studenten gör ett självständigt arbete om 15 hp. Studenter med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap läser under det sista året kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 hp samt Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 hp, där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg (50 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (50 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sören Hjälm

Efter utbildningen har du möjligheter att få arbete inom offentlig förvaltning, ideell sektor eller i näringslivet. Några tänkbara arenor är idrottsrörelsen, den nya äventyrs- och upplevelsesektorn eller företag inom konfektion och utrustning som riktar sig till motion, rekreation eller
tävling.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.