Sport management, 180 hp

Starttermin: Hösten 2020 (anmälan stängd)

Vill du utveckla framtidens idrott? I programmet lär du dig att planera, organisera, leda och utveckla hållbar, hälsofrämjande och framgångsrik idrott på alla nivåer. Din arbetsgivare finns inom organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

Närbild på tre studenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Idag finns en bristande kompetens inom viktiga områden som berör organisationsutveckling och ledarskap inom idrotts- och fritidssektorn. Programmet förbereder den studerande för att kunna planera, leda och utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.

Programmet kombinerar idrott, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt rättsvetenskap. Programmet är ett fritt program vilket innebär att du som student själv bestämmer vad som ska ingå i din examen. Det ger dig stora möjligheter att välja en utbildning som motsvarar dina tankar och idéer om din framtida yrkeskarriär.

Du rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 hp i ett av huvudområdena samt minst 30 hp i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs ur universitetets samlade kursutbud. Behörighetsvillkor till dessa kurser föreskrivs i respektive kursplan, så var uppmärksam på att kraven kan skilja sig från behörighetskraven till programmet.

Utbildningsplan Sport management, 180 hp

Inom ramen för programmet läses något av följande huvudområden: företagsekonomi, idrott eller medie- och kommunikationsvetenskap. Studenterna rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 högskolepoäng (hp) i ett av huvudområdena samt minst 30 hp i något av de övriga.

Programmet inleds med en obligatorisk kurs i idrott, Idrott grundkurs, 30 hp. Därefter rekommenderas studenten att läsa kursen Idrott fortsättningskurs, 30 hp. Under det andra året rekommenderas studenten att läsa kurserna Företagsekonomi grundkurs, 30 hp samt Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, 30 hp.

Under det tredje året läser studenter med huvudområde idrott kursen Idrott kandidatkurs, där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Studenter med huvudområde idrott rekommenderas även välja någon av kurserna, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 hp, Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 hp eller Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp. Studenter med huvudområde företagsekonomi läser kursen Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 hp. Därefter väljs någon av kurserna, Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner 15 hp, Företagsekonomi, Corporate Finance och Finansiell ekonomi och etik 7,5 hp vardera eller Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering 15 hp. Programstudierna avslutas då med kursen Företagsekonomi, Uppsats 15 hp, i vilken studenten gör ett självständigt arbete om 15 hp. Studenter med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap läser under det sista året kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 hp samt Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 hp, där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Robert Svensson

Anmälningskod ORU-79007

Efter utbildningen har du möjligheter att få arbete inom offentlig förvaltning, ideell sektor eller i näringslivet. Några tänkbara arenor är idrottsrörelsen, den nya äventyrs- och upplevelsesektorn eller företag inom konfektion och utrustning som riktar sig till motion, rekreation eller
tävling.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Jannie Agirman-Lexö

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Frida Wirsén

Varför sökte du Sport management?
Jag vill arbeta med hälsofrågor och kommunikation i en större organisation och mitt program är perfekt eftersom jag kan välja kurser och plocka ihop min egen examen. Programmet ger mig möjlighet att utvecklas inom hälsofrågor både fysiologiskt och psykologiskt. Genom att välja kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap breddar jag min utbildning och kan ta en dubbel kandidatexamen. Det ger mig en bra kombination av de två världar som är viktiga för mitt intresse.

Vad är det bästa med ditt program?
Utbildningen är ett smörgåsbord där jag kan samla på mig kunskaper från olika områden. Flera kurser är valbara och jag har därför möjlighet att läsa arbetsrätt, företagsekonomi och medie- och kommunikation.

Vid sidan av mina studier driver jag en enskild firma i yoga och dans – Dance energy yoga. Genom entreprenörskapssstiftelsen Drivhuset fick jag kontaktnät, coachning och bollplank. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Professionellt, utvecklande och högt i tak.  

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag, som är en student av den äldre generationen, fokuserar mer på studierna men jag är också studentrepresentant för enheten studentrelationer på universitetet. Genom det får jag en god inblick i hur studenter och universitetet jobbar tillsammans för att skapa ett gott studentliv för alla studenter, gammal som ung. Jag går gärna på öppna föreläsningar, som universitetet anordnar, eftersom de ofta tar upp viktiga frågor som intresserar mig.

Vad har du för framtidsplaner?
För mig är det viktigt att främja folkhälsan både lokalt och globalt. Därför vill jag arbeta med hälsofrågor och kommunikation i en större organisation. Framtida mål är att fortsätta klättra professionellt inom större hälsoorganisationer med fokus att arbeta med större projekt som berör träning och hälsofrämjande frågor.  

Tips till blivande studenter?
Innan jag började studera på Örebro universitet trodde jag inte att studier var något för mig, men från första dagen förändrades hela min syn. Dörrar öppnades och helt plötsligt hittade jag en väg mot mina drömmar. Jag har alltid varit nyfiken, funderat mycket och haft ett stort engagemang att förändra. Mitt tips är att vara nyfiken och frågvis, ta för dig, engagera dig, ha kul och ge inte upp. Jag har tagit för mig och har genom det utvecklats som människa, breddat mina perspektiv på livet och fått verktyg för att jobba med det jag drömmer om.