”Som folkhälsosamordnare lär jag mig nya saker varje dag”

Mathias Angelin håller en föreläsning. På skärmen bakom syns ett diagram.

"Ingen dag är den andra lik och jag får möjlighet att lära mig nya saker varje dag, det är få förunnat", säger Mathias Angelin.

Mathias Angelin gick Tränarprogrammet på Örebro universitet och jobbar idag som folkhälsosamordnare på Riksidrottsförbundet.
– Tränarprogrammet är ett superprogram med kompetenta lärare, top of the line-utrustning i labbet och ett bra kursinnehåll, säger han.

Vad gör du idag?

– Jag jobbar som folkhälsosamordnare i norra Örebro län för Riksidrottsförbundet. I vanliga fall sitter jag på Idrottens hus på Väster, men i och med pandemin har jag jobbat hemifrån sedan i mars 2020. Mitt arbete går ut på att främja hälsa genom föreningslivet på olika sätt i vårt län. Detta görs bland annat med insatser för barn med fetma, antidopingarbete på gym, preventivt arbete mot psykisk ohälsa och ett ökat idrottande för äldre.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är variationen. Ingen dag är den andra lik och jag får möjlighet att lära mig nya saker varje dag, det är få förunnat. Jag har turen att jobba med mycket kompetenta människor, både i min egen organisation och på till exempel universitetet, regionen, kommunerna och länsstyrelsen.

Vad är det viktigaste du fick med dig från studierna på Örebro universitet?

– Det som jag har mest användning av i dagsläget är idrottspsykologin, de idrottsfysiologiska mätmetoderna, statistiken och vetenskaplig metod och statistik, eftersom jag arbetar mycket med psykisk hälsa och analysarbete.  

Vad det något du saknade eller hade velat ha mer av under utbildningen?

– Praktikplats var något som jag saknade när jag gick utbildningen, i den här branschen är det viktigt att knyta kontakter. Men jag har förstått att det tillkommit efter det att jag tog examen och att det numera ingår VFU i programmet. Jag hade också gärna läst en kurs i folkhälsovetenskap för att få en bredare holistisk bild av hälsa.

Varför ska man söka till Tränarprogrammet?

– Tränarprogrammet är en utbildning som väl förbereder dig inför arbeten inom det idrottsvetenskapliga. Det är ett superprogram med kompetenta lärare, top of the line-utrustning i labbet och med ett bra kursinnehåll.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat