Tränarprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du arbeta med träning, coachning, fysisk aktivitet och hälsa? Tränarprogrammet förbereder dig för ett yrkesliv, där du kan arbeta både med elitidrottare på internationell toppnivå och motionärer som vill leva ett friskare liv genom rätt träning.

En student driver en fotboll mellan konor på en fotbollsplan.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2.

Tränarprogrammet är för dig som vill jobba med att planera, genomföra och utvärdera olika former av träning med fokus både på hälsa och prestation, riktad till såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre.

Under utbildningens gång varvas och integreras baskunskaper från idrottens anatomi, fysiologi och psykologi med tillämpningar inom exempelvis träningslära, nutrition, idrottsskador och rehabilitering, coaching och ledarskap. Du får träna din personliga färdighet i att konstruera och genomföra träningsprogram, leda grupper och individer samt utföra tester och bedömningar av olika idrottsrelaterade färdigheter. Genomgående tränas du även i att tillämpa ett kritiskt granskande förhållningssätt till den kunskap du möter. I det självständiga arbete som ingår ställs dina förmågor att självständigt urskilja, formulera och lösa problem till sin spets.

En viktig del i programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Här får du utveckla din roll som tränare/coach genom att omsätta dina teoretiska och praktiska färdigheter i ett verksamhetsområde du är extra intresserad av. Under din VFU får du dessutom goda tillfällen att stärka din relation till idrottsrörelsen och tänkbara arbetsgivare inom fältet.

Vi ser att studenter från Tränarprogrammet är attraktiva på arbetsmarknaden exempelvis som fystränare inom elitidrotten, egenföretagare inom idrotts- och träningsbranschen (till exempel som personlig tränare), idrottskonsulenter och föreningsutvecklare eller kopplat till träning för prevention och behandling av sjukdom.

Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med en grundkurs om 30 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet idrott med inriktning mot träningslära. Därefter ges en termin inom idrottspsykologi och coaching om 30 hp. Termin 3 ges en fortsättningskurs (30 hp) med inriktning träningslära inom huvudområdet idrott. Termin 4 ges en fördjupning inom träningslära inriktning prestation, 30 hp. I termin 5 ges en kurs med inriktning mot tränarskap som profession där verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng, ingår. Som programmets sjätte och avslutande termin om 30 hp ges en kandidatkurs med inriktning mot träningslära i vilken ett examensarbete om 15 hp ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Mattias Folkesson

Anmälningskod ORU-79412

Tränarprogrammet ger dig en god grund för att verka inom tränarskapets alla områden, exempelvis som fystränare eller personlig tränare, hälsovägledare, friskvårdsansvarig eller coach.

Programmet leder till en kandidatexamen i idrott och ger dig också en mycket bra grund för vidare studier på avancerad nivå och i förlängningen en doktorsexamen i idrottsvetenskap vilket ger dig förutsättningar att arbeta som forskare och
universitetslektor.

Jesper Gustafsson

Vad gör en fystränare?

Jesper Gustafsson har alltid varit intresserad av träning och sport. Själv spelade han fotboll hemma i Enköping, men skadorna satte stopp för en fortsatt satsning. I stället tittade han på möjligheterna att utbilda sig inom området.

– Jag började på hälsopedagogprogrammet i Stockholm, men insåg efter en termin att det inte var min grej. Jag ville hellre satsa mer mot elitlag, säger Jesper Gustafsson.
På Örebro universitet fanns tränarprogrammet, med vad Jesper uppfattade mer fokus på elitidrott. Att flickvännen också skulle läsa i Örebro gjorde saken ännu bättre, så de flyttade hit.

Mycket teori som la bra grund

– Jag ville lära mer om träning och elitidrott, men jag ska erkänna att jag startade utbildningen med en bild och kom ut med en annan, säger Jesper Gustafsson.
Han trivdes bra på universitetet, tyckte lokalerna var bra, moderna och fräscha.

Under tre år lästa han fysiologi, anatomi, träningslära, idrottsnutrition, ledarskap, coachning och entreprenörskap – ämnen och kunskap han nu använder dagligen på KIF.

– Det var mycket teori och utbildningen gav goda förutsättningar för att jobba med träning. Den gav också insikt och förmåga till att vara källkritisk, att inte tro på allt utan undersöka fakta från flera olika vinklar. Eftersom jag verkligen vill förstå vad det handlar om läste jag en hel del extra, både böcker och artiklar, berättar Jesper.

En sak efterlyser han i utbildningen, och det är coachning om vilka vägar som finns att gå för att nå olika jobb. Möjlighet att "jobbskugga" på en arbetsplats, göra fler studiebesök och praktik vore också bra, tycker Jesper.

Ville omsätta studierna - kom till BK Forward

Tidigt sökte han kontakt med flera gym för att få möjlighet att omsätta studierna i praktiken. Det tog dock några terminer innan han fick napp, och då var det som fystränare för BK Forwards akademilag. Där blev han kvar nästan ett halvår.

– I april 2016 fick jag chans att börja på KIF Örebro. Det var för bra för att inte tacka ja till. Först gick jag bredvid tidigare fystränaren Malin Lake. Sedan fick jag ta över ansvaret själv för damlaget. Nu jobbar jag även med F19-laget. Jag trivs väldigt bra, både med jobbet och i ledarstaben.

Att få omsätta de teoretiska studierna i praktiskt arbete tycker Jesper Gustafsson är oerhört viktigt, och menar att det är först då man ser vad som verkligen fungerar av det man lärt sig. Att få jobba med elitidrottare som vill nå toppen är det bästa med arbetet.

Studierna ändrar skepnad när jobbar

– I dag ser jag mitt jobb som applicerade studier snarare än jobb. Studierna slutar inte när du tar klivet ut från universitetet. De ändrar bara skepnad. Jobbet är fullt av möjligheter till lärande.

Jespers vecka är hårt inrutad för att han ska hinna jobba halvtid på KIF och studera på Masterprogrammet Strenght and Conditioning vid St Mary's University i London. Studierna sker på distans. Jesper har som mål att vara klar inom fyra-fem år med sin master.

– Mitt bästa tips till de som funderar på att läsa tränarprogrammet är att våga skicka ut frågor till gym och föreningar, där du erbjuder dina tjänster. Jag fick sjukt många nej innan jag fick napp, så ge inte upp. Visa att du är intresserad och tro på dig själv. Se till att plugga för din egen skull. Och saknar du något i kursen så ta reda på det själv.

Text och bild: Cathrine Gustavsson

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Jannie Agirman-Lexö

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.hv@oru.se

"Tränarprogrammet har hjälpt mig att nå mina drömmar"

Philip Garvö gick Tränarprogrammet på Örebro universitet och säkrade drömjobbet på allsvenska fotbollsklubben Örebro SK redan i samband med examen. Här hör du Philip berätta om sitt jobb och om hur han upplevde studierna på Tränarprogrammet. Du kan också läsa en artikel om Philip Garvö.

Erika Lauri tränar med en kund.

Erika driver eget företag som PT för gravida och mammor

Erika Lauri gick Tränarprogrammet på Örebro universitet och driver idag eget företag som personlig tränare.
– Utbildningen gav mig förmågan att granska och ta till mig forskning, vilket är viktigt i en bransch som ständigt nås av nya rön, säger hon.

Emma Dahlgren tränar utomhus.

"En perfekt start på vägen mot mitt drömyrke”

Emma Dahlgren studerar på Tränarprogrammet vid Örebro universitet och drömmer om att jobba som tränare på skidgymnasium.
– Det är otroligt givande att göra praktik och testa sina kunskaper i arbetslivet, säger hon.

Mathias Angelin

”Som folkhälsosamordnare lär jag mig nya saker varje dag”

Mathias Angelin gick Tränarprogrammet på Örebro universitet och jobbar idag som folkhälsosamordnare på Riksidrottsförbundet.
– Tränarprogrammet är ett superprogram med kompetenta lärare, top of the line-utrustning i labbet och ett bra kursinnehåll, säger han.

Rickard Engström på en fotbollsplan

”Det är få förunnat att jobba med sin livslånga passion”

För Rickard Engström ledde studierna på Tränarprogrammet vid Örebro universitet till en karriär inom fotbollen, nu senast som fystränare i det allsvenska laget Helsingborgs IF.
– Jag hade aldrig kunnat jobba inom fotbollen utan det kontaktnät som jag byggde i Örebro, säger han.

Så jobbade idrottsforskaren med Örebro hockey

Idrottsforskaren Peter Edholm har jobbat med Örebro hockey genom samverkansprojektet Paus. I ett år följde han elitspelarna i Behrn Arena för att vässa deras träning.

Daniel Blom

Vi tror på den här utbildningen

Emma Bjarned

Emma Bjarned är en av flera Örebrostudenter som Daniel Blom har anställt. Hon har ett omväxlande jobb som PT och gruppträningsansvarig. Dessutom utbildar hon instruktörer i hela Sverige.

- Actic har utbildningsträffar dit varje platschef får anmäla instruktörer. Jag har precis varit i Stockholm och utbildat instruktörer i Tabata. Jag håller även inspirationsföreläsningar och fortbildning om hur de kan marknadsföra och utveckla sina gym, säger Emma Bjarned.

Daniel Blom letar efter människor som har driv och vill utvecklas inom branschen. Det finns möjlighet att välja inriktning eller göra som Emma Bjarned och kombinera flera delar.

- Vi vill ha samarbete med Örebro universitet och deras studenter för att vi tror på den här utbildningen, säger Daniel Blom.

Även Emma Bjarned känner att programmet har gett henne en bra grund att stå på och förberedde henne på arbetslivet. Hon fick till exempel lära sig arbeta med olika målgrupper för att de ska uppnå sina mål med träningen.

-Vi lärde oss om hur man kan arbeta med alla från unga till äldre, från motionären till elitidrottaren, säger Emma Bjarned, som trivdes bra på universitetet.

- Träningsprogrammet håller hög standard och vi hade väldigt bra lärare, både de som jobbade på universitetet och de som bjöds in för att undervisa. GIH är en otroligt öppen och trevlig atmosfär med en familjär stämning där alla känner alla. Örebro universitet är lagom stort och jag saknade aldrig något under mina tre år.

Hon jobbade som frisör innan hon började på studera 2011. Hon kommer från Karlskoga men gillar verkligen Örebro och bestämde sig för att bo kvar.

- Det finns alltid något att göra och sysselsätta sig oavsett veckodag, och det är så skönt att det är cykelavstånd till allt. Örebro ligger ju även centralt om man ser till Sveriges helhet.

- I framtiden vill jag starta eget företag, kanske anordna träningsresor. Jag skulle vilja jobba med fysisk aktivitet och hälsa som kanske inte är så låst till gym utan mer om hur man hittar balans i livet där man inkluderar träning, kost och att leva och må bra.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.