Tränarprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Tränarprogrammet ger dig kunskap för att kunna arbeta med träning och hälsa på allt från motions- till elitnivå. Under utbildningen läser du bland annat fysiologi, anatomi, nutrition, träningslära, coaching, idrottspsykologi och entreprenörskap.

En kvinna som tränar.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Tränarprogrammet är en treårig utbildning som är uppbyggd för att ge dig aktuella och vetenskapligt grundade kunskaper och en helhetssyn på tränarskap. Du har också möjlighet att inom ramen för utbildningen välja att profilera dig mot en specifik idrott eller ett område. Inom ramen för programmet läses både träningslära med inriktning mot prestationsidrott och träningslära med inriktning mot hälsa, friskvård och äldre individer.

Tränarprogrammet är mångvetenskapligt, vilket innebär att det vilar såväl på en naturvetenskaplig, som en beteendevetenskaplig grund. Syftet med detta är att du ska få en så bred och omfattande förståelse av träningsprocessen som möjligt. Studierna är starkt kopplad till aktuell forskning och varvar

teoretiska studier med praktiska moment i laboratorium, träningsanläggningar och fältmiljö.

I utbildningen ingår bland annat studier inom ämnesområden som idrottsfysiologi, anatomi och rörelselära, nutrition, idrottspsykologi, ledarskap och coaching men även entreprenörskap för att förbereda dig i rollen som företagare. För att stärka relationen till idrottsrörelsen och tänkbara arbetsgivare

ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kopplad till din kommande roll som tränare/rådgivare.

Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med en grundkurs om 30 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet idrott med inriktning mot träningslära. Därefter ges en fortsättningskurs om 30 hp med inriktning träningslära inom huvudområdet idrott. Termin 3 ger 30 hp inom idrottspsykologi och coaching. Termin 4 ger en fördjupning inom träningslära inriktning prestation, 30 hp. I termin 5 ges en kurs med inriktning mot tränarskap som profession där verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng, ingår. Som programmets sjätte och avslutande termin om 30 hp ges en kandidatkurs med inriktning mot träningslära i vilken ett examensarbete om 15 hp ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 25

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Elodie Ponsot

Tränarprogrammet ger dig en god grund för att verka inom tränarskapets alla områden, exempelvis som fystränare eller personlig tränare, hälsovägledare, friskvårdsansvarig eller coach.

Programmet leder till en kandidatexamen i idrott och ger dig också en mycket bra grund för vidare studier på avancerad nivå och i förlängningen en doktorsexamen i idrottsvetenskap vilket ger dig förutsättningar att arbeta som forskare och
universitetslektor.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.