This page in English

Hybriddisputationer


Disputationer vid ORU genomförs på plats med fysisk närvaro. Disputationer kan dock genomföras med digitalt deltagande av vissa funktioner vid behov, så kallade hybriddisputationer.

Utgångspunkten för uppdrag vid disputation är att i möjligaste mån närvara fysiskt vid disputationstillfället. Lång resväg kan innebära både tidsmässig och miljömässiga utmaningar och för att främja deltagande av främst internationella opponenter och betygsledamöter är institutionen dock fri att erbjuda opponent och betygsnämndens ledamöter att medverka digitalt. Minst en av betygsnämndens ledamöter (förslagsvis betygsnämndens ordförande) bör dock delta fysiskt för att hantera praktiska frågor kring betygsnämndens sammanträde. För mer information, se följande dokument: Fakultetsgemensam vägledning för digitalt deltagande vid disputationer

Vänligen observera att om opponent eller betygsnämndsledamot ska delta digitalt så ska en kort skrivelse om detta inkomma tillsammans med förslaget om disputation.

Disputationer med support från IT-avdelningen

IT-avdelningen erbjuder olika typer av support vid genomförande av disputationer.

Uppstartshjälp

Oavsett om du ska genomföra en disputation med samtliga deltagare på plats i lokalen eller om någon deltagare är med via Zoom erbjuder IT-avdelningen uppstartshjälp. Det innebär att en AV-tekniker kommer till bokad lokal i god tid före disputationens start och är med vid uppstart för att säkerställa att tekniken i salen fungerar som den ska. Därefter avviker AV-teknikern lokalen men finns tillgänglig via våra vanliga supportkanaler.

Uppstartshjälp bokas via: avsupport@oru.se eller telefon 3250, knappval 2.

Genomgång av teknik inför disputationer med deltagare som medverkar digitalt

Om du ska genomföra en disputation med deltagare som medverkar digitalt kan du boka en genomgång med en AV-tekniker gällande tekniken inför disputationen. För att säkerställa att en AV-tekniker finns tillgänglig vill vi att du är ute i god tid när du bokar genomgången. Våra AV-tekniker går då igenom den tekniska utrustningen i salen och ger förslag på ett bra upplägg för deltagare som medverkar digitalt via Zoom.

Genomgång bokas via: avsupport@oru.se eller telefon 3250, knappval 2.

AV-support under hel disputation med opponent eller betygsnämnd som deltar digitalt

För att boka AV-tekniker till disputation för deltagare där antingen opponent eller betygsnämndsledamot deltar digitalt mailar du avsupport@oru.se och bokar support, uppge lokal samt tid och datum, gärna också datum och tid för test om ett sådant önskas.

Webinar för digital disputation skapas av administratör på institutionen enligt nedan instruktioner (se även instruktionsfilmen via länk nedan):

  1. Öppna ett nytt inkognitofönster i Chrome (Arkiv -> Nytt inkognitofönster)
  2. Skriv in adressen oru-se.zoom.us
  3. Logga in med inloggningsuppgifter som skickas till er separat (OBS! dela inte        kontouppgifterna med någon utanför forskningsadministrationen på er institution)
  4. Klicka på Webinar -> Schedule a webinar
  5. Under Select a template väljer du ”Template” och döper sedan disputationen, klicka Schedule längst ner.
  6. På nästa sida letar du upp Invite panelists och klickar på Edit i samma rad längst till höger, skriv in namn samt e-post på de som ska deltaga aktivt i disputationen.
  7. Under Invite attendees hittar du länken som du skickar till åhörare.

Länk till instruktionsfilm: Hur man skapar ett webinar anpassat för digital disputation

Maximalt två disputationer med full AV-support kan genomföras per dag, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Ta tidigt kontakt med institutionens administration för forskarutbildningen för att se tillgängliga datum och boka datum för disputation. De hörsalar som kan bokas för disputation i dessa fall är L2, F och C1.

Disputation med åhörare som deltar digitalt

IT-avdelningen ansvarar inte för hanteringen av åhörare som deltar digitalt. Om dessa önskemål finns ansvarar institutionen själv för hanteringen av länk till åhörare. Information kring hur detta genomförs ges givetvis av IT-avdelningen.

Information ges via: avsupport@oru.se eller telefon 3250, knappval 2.