This page in English

Forskarutbildningsämnet företagsekonomi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Inom företagsekonomiämnet studeras privata samt offentliga företags och organisationers förutsättningar, villkor, verksamheter och samverkan med omgivningen. Vid Örebro universitet är det framförallt fokus på utvecklings- och förändringsfrågor i företag och organisationer. Centrala områden för forskare inom ämnet är bland annat skärningsytan mellan marknadsföring, entreprenörskap och
innovation samt verksamhetsstyrning och ledarskap. Inom dessa områden finns formaliserade forskningsgrupper. Utöver det finns i ämnet forskning som berör andra områden av företagsekonomi.

Inom ämnet ges även utbildning med särskild inriktning mot demokrati, avseende forskarskolan Demokratins villkor, samt mot offentlig förvaltning avseende forskarskolan Offentlig förvaltning i utveckling.