This page in English

Susanne Strand

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: c3VzYW5uZS5zdHJhbmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303685

Rum: E3123, L2242

Susanne Strand
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Susanne Strand

Susanne Strand är professor i kriminologi vid Örebro universitet och är dekan vid fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Hon arbetar även som forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier (CVS) och forskargruppen Stalkning och Partnervåld (SToP), samt att hon är adjungerad vid Centre for Forensic Behavioural Science (CFBS) vid Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien. Som forskare arbetar hon framförallt med att undersöka, utreda och analysera arbete vad avser prevention av våld i nära relation, stalkning och heddersrelaterat våld och förtryck med den tillämpade kriminologi som bas. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen, socialtjänsten och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering, där fokus är både gärningspersoner och utsatta utifrån ett genderperspektiv.

Hon är forskningsledare för forskningsprogrammet RISKSAM, finansierat av Forte under 2020-2025. Syftet är att tillsammans med praktiken arbeta fram en effektiv arbetsmetod för polis och socialtjänst att samverka kring riskhantering av våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck.

Forskningsområden som hon är verksam inom är stalkning, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, psykisk ohälsa, psykopati och antisocialt beteende, polisiärt arbete, riskbedömning, riskhantering och prevention.


Forskarfilm från Brottsoffermyndigheten: Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

ORU TALKS: Stalkning - De fem stalker-typerna  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt