This page in English

Forskningsprojekt

Myndigheters arbete med människor som lever med dubbel utsatthet - hedersrelaterat våld och förtryck i relation till prostitution och människohandel

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Susanne Strand

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Upprinnelsen till projektet är ett regeringsuppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att för budgetåret 2021 (A2020/02655, 2020/02621 (delvis)) fokusera på att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel. Inom ramen för uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten också synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras särskilda sårbarhet när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel.

Målsättningen med kartläggningen är att kunna identifiera vilka insatser som erbjuds till de ovan angivna målgrupperna. Resultatet för kartläggningen ska utgöra ett underlag till Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt kompetensteamet som i sin tur ska sprida kunskap till socialtjänst och hälso- och sjukvård samt berörda yrkesverksamma inom andra områden.

Mot denna bakgrund har Jämställdhetsmyndigheten överlåtit till Örebro universitet och Karlstad universitet att genomföra en kartläggning av insatser för Jämställdhetsmyndighetens räkning.

Forskare