This page in English

Utbildning på forskarnivå

En man sitter och skriver vid ett skrivbord.

Vad är utbildning på forskarnivå?

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Denna utbildning kallades tidigare forskarutbildning.

Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års studier på heltid. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och motsvarar två års heltidsstudier.

Hur är utbildningen på forskarnivå organiserad?

Vid Örebro universitet ges utbildning på forskarnivå i 25 ämnen inom naturvetenskap, teknik, medicin och hälsa samt samhällsvetenskap och humaniora.

Utbildning på forskarnivå inom fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Utbildning på forskarnivå inom fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Utbildning på forskarnivå inom fakulteten för medicin och hälsa

Utbildningen bedrivs med bas i respektive forskarutbildningsämne. I vissa fall är utbildningen organiserad som forskarskolor med tematiskt inriktade studier. Forskarskolorna har ofta sin hemvist i starka tvär- eller mångvetenskapliga forskningsmiljöer.