This page in English

Forskningsprojekt

Gender and the Financial Crisis

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2009 - 2011

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här projektet undersöker de sociala och politiska implikationerna av den finansiella krisen, med särskilt avseende på krisens könade orsaker och konsekvenser.

Projektet samordnas via UNESCO Chair of Gender Research, Lancaster universitet.

Forskare

Forskare