This page in English

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Genus och hållbarhet

Forskningsgruppen studerar hur kön och hållbarhet förhåller sig till varandra, med fokus på miljö, mobilitet och säkerhet. Gruppens forskning samlas kring frågan om hur beskrivningar av hållbarhet och arbete för att uppnå hållbarhet tar hänsyn till kön, samt om och hur hållbarhetsarbete upprätthåller eller förändrar könsrelationer och köns(o)jämlikhet.

Forskningen undersöker olika hållbarhetsaktörer inom politik och civilsamhälle, inklusive företag, olika organisationer och politiska partier. Med utgångspunkt i de olika teoretiska försök som gjorts inom feministisk teori för att fånga interaktionen mellan människor och miljön, bidrar forskningsgruppen till teorier om eko-feminism, feministiska miljösäkerhetsstudier och feministisk institutionalism.

Forskargruppen använder sig av experimentella och innovativa metoder för att bidra till utvecklingen av en miljömässigt hållbar och socialt jämlik Green Deal i EU; undersöker jämställda och hållbara mobiliteter genom kritiska studier av transportteknologi samt undersöker hur ekofascism använder sig av en miljövokabulär för att bli mer socialt accepterade.

Kontaktperson

Dag Balkmar

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Dag Balkmar

E-post: ZGFnLmJhbGttYXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Maria Jansson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Maria Jansson

E-post: bWFyaWEuamFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303764

Rum: F3251

Maria Jansson