This page in English

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Om CFS

CFS är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med samhällsvetenskaplig inriktning, som samlar forskare från olika ämnen på Örebro universitet. Med utgångspunkt i feministisk och intersektionell teori undersöker forskarna i miljön sociala och politiska fenomen i bred bemärkelse.

Forskarna i seminariet representerar en stor bredd i fråga om teoretiska och metodologiska utgångspunkter, men har det gemensamt att de alla bottnar i feministisk teori. Här ryms feministisk realism, postmaterialism, intersektionell och postkolonial teori, kritiska teorier om män och maskulinitet samt queer och trans teori.

CFS och dess undergrupper erbjuder en plattform för forskare med intresse för genus och feminism att samlas runt gemensamma forskningsintressen.

CFS högre seminarier för 2023 hittar du här 

Fakta

Kontaktperson

Maria Jansson

Vetenskapsområden
  • Humaniora-Samhällsvetenskap
Forskningsområden
  • Civilsamhället
  • Intersektionalitet
  • Jämlikhetspolicy
  • Kvinnors organisering
  • Könsbaserat våld
  • Love studies
  • Sociala rörelser
  • Våld

Avslutade projekt