This page in English

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Arbetsgruppen för kritiska studier av män och maskulinitet

Kritiska studier av män och maskulinitet har de senaste åren utvecklats snabbt inom feministiska studier och genusvetenskap. Forskningsfältet analyserar män och maskulinitet ifrån ett genusperspektiv och ofta med intersektionella ambitioner. Fältet bygger på en omfattande teoribildning.

Forskargruppen har ett omfattande nationellt och internationellt nätverk. Forskningen inom gruppen handlar om att empiriskt studera och utveckla teori om män och maskulinitet inom områden som transnationell förändring, pojkar, digitalisering, kärlek och sexualitet, familj och sport.

Kontaktpersoner

Zara Saeidzadeh

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Zara Saeidzadeh

E-post:

Telefon: 019 303386

Rum: F3258

Zara Saeidzadeh

Daniel Alsarve

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Daniel Alsarve

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: G2142

Daniel Alsarve

Samarbetspartners

Jeff Hearn, Dag Balmar, Sam de Boise, Daniel Alsarve, Zara Saeidzadeh (kontakt), Lena Gunnarsson

Forskningsgruppen Critical Studies on Men and Masculinities