This page in English

Hjälp att välja rätt tidskrift

Foto på en hög med tidskrifter.

Det finns flera saker att ta ställning till när du ska välja tidskrift. Fundera till att börja med på var dina läsare finns. Var får din artikel störst genomslag? Ta reda på vilken tid det tar från inskickat manuskript tills den blir accepterad för utgivning och hur ofta tidskriften kommer ut.

Du behöver kontrollera var din valda tidskrift finns indexerad. Många av de stora ämnesdatabaserna som till exempel Web of Science har god kvalitetskontroll. Inom de flesta ämnesområden finns databaser som kontrollerar tidskrifter både vad gäller peer-review och det redaktionella arbetet. För mer övergripande information om tidskrifter och i vilka databaser de indexeras rekommenderar vi Ulrichweb (sök fram tidskriftens namn och gå till abstracting and indexing).

Databaser med vetenskapliga tidskrifter

Web of Science Core Collection innehåller cirka 26 500 högkvalitativa tidskrifter. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskningen inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad. Via Web of Science har du även tillgång till Journal Citation Reports, där du kan ta fram information om lämpliga tidskrifter för publicering och bland annat se vilken impaktfaktor de har. Impaktfaktor är ett mått på tidskrifters genomslag. 

Scopus innehåller cirka 27 000 vetenskapliga tidskrifter inom både naturvetenskap, hälsovetenskaper, humaniora och samhällsvetenskap. Databasen innehåller även   böcker, bokkapitel och konferensbidrag. Här kan du också söka efter tidskrifter inom ditt ämnesområde. På första sidan i Scopus klickar du på länken Sources och därefter vidare till Enter Subject Area. Du får då upp en lista och kan välja ditt ämnesområde och därefter klicka på Apply. Du kan också välja att begränsa sökningen genom att bocka i rutan Display only Open Access journals.

Index för vetenskapliga tidskrifter med publicering med öppen tillgång

DOAJ (Directory of Open Access Journals) är ett index för vetenskapliga Open Access-tidskrifter av hög kvalitet, med över 20 000 tidskrifter. Kriterierna för inkludering gäller bland annat transparens i utgivningsprocessen, artiklarnas tillgänglighet och hantering av Open Access-licenser.

För mer information kring forskarstöd vid öppen publicering, Örebro universitets avtal med olika tidskrifter med mera, se sidan Publicera med öppen tillgång.

Utvärdering av vetenskapliga tidskrifter

Cabell's Predatory Reports är en tjänst som hjälper publicerande forskare att identifiera oseriösa tidskrifter. Vi rekommenderar att Cabell's Predatory Reports används som en av flera resurser i en samlad bedömning av en tidskrift.

Think. Check. Submit. är ett internationellt initiativ för att hjälpa forskare välja rätt publiceringskanaler. Här hittar du checklistor du kan använda för att utvärdera vetenskapliga tidskrifter.

Har du svårt att avgöra en tidskrifts kvalitet och seriositet?

Biblioteket kan också erbjuda stöd och vägledning om du har svårt att avgöra en tidskrifts kvalitet eller seriositet. På sidan Varning för rovtidskrifter får du tips som hjälper dig att bedöma om du har att göra med en möjlig rovtidskrift, den typen av tidskrifter som inte stämmer med europeiska regler för vetenskaplig integritet.

Vill du veta mer? Kontakta:

Liz Holmgren

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: X1106

Liz Holmgren