Praktikerutbildning i ledning och styrning av informationssäkerhet

Händer skriver på tangentbord.

En utbildning för bred kunskap om informationssäkerhet. Med grund i aktuell forskning, såväl som verksamhetsnära exempel, erbjuds en introduktion till området. Utbildningen lämpar sig för flera olika yrkesroller och kräver inga förkunskaper.

Praktikerutbildningen i ledning och styrning av informationssäkerhet erbjuds av
Informatikämnet vid Örebro universitet. Utbildningen vänder sig till den som
behöver bred kunskap om informationssäkerhetsområdet i sin yrkesroll och
kräver inga förkunskaper.

Utbildningen syftar till att ge en bred förståelse av vad ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer innebär. Därför innehåller kursen organisatoriska, tekniska och sociala aspekter av informationssäkerhet samt vad ledningssystem inom informationssystem innehåller och hur de fungerar.

Under kursen varvas teoretiska och praktiska moment. De senare utgår från verkliga
fall eller beskrivningar av organisationer/situationer i analyser och diskussioner.

Kursen omfattar nio heldagar. Kursen kommer att ges online samt på campus, vid Örebro universitet. Mellan kurstillfällen arbetar deltagarna med hemuppgifter baserade på den egna organisationen, där utmaningar och reflektioner sedan diskuteras gemensamt.

Kursen består av nio moduler, där den första är en introduktion till
informationssäkerhet. Resterande moduler ger deltagarna grundkunskaper inom följande områden av informationssäkerhet:

  • Processtyrning av informationssäkerhet
  • Informationsklassning
  • Riskanalys
  • ISO-27000, ledningssystem och implementation av lednings-system för
    informationssystem
  • Säkerhet i IT-system
  • Personal och säkerhet, säkert beteende
  • Säkerhetskultur, säkerhetsmedvetande & förändringsledning
  • Fysisk säkerhet

Utbildningen vänder sig till alla yrkesroller där en bred kunskap om informationssäkerhetsområdet behövs. Inga förkunskaper krävs.

Priset för uppdragsutbildningen är 18 000 SEK exklusive moms per deltagare.

Kursen erbjuds löpande i samråd med intresserade organisationer. Som högst antas 40 deltagare per kurstillfälle. Vid för få deltagare kan kursen ställas in.

Anmälan är öppen. Sista anmälningsdag är 23 januari.

Utbildningsansvarig

Ella Kolkowska

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Ella Kolkowska

E-post:

Telefon: 019 303724

Rum: N4057

Ella Kolkowska