Uppdragsutbildningar inom ekonomi, informatik och statistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet erbjuder näringsliv, organisationer och myndigheter uppdragsutbildningar inom företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik med fokus på hållbarhet.

Hållbarhet

Ni kan köpa platser på någon av de kurser som ingår i Handelshögskolan ordinarie utbud eller beställa en kurs som skräddarsys efter er verksamhet och de önskemål och behov ni har. Det är mycket viktigt för oss att hålla hög kvalitet, därför följer uppdragsutbildningen samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga utbildningar.

Studieupplägg

Uppdragsutbildning kan köpas av till exempel kommuner, förskolor och skolor, förvaltningar, myndigheter, landsting, företag och organisationer men inte av privatpersoner.

Beroende på behov utformas utbildningarna med varierande omfattning som t.ex. poängkurser, seminarier, föreläsningar, handledning. Tillsammans med köparen planeras utbildningen som kan ges på distans, på Campus Örebro och/eller platsförläggas.

Uppdragsutbildningarna uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga kursutbud.

Koordinator för Uppdragsutbildning

Åsa Kärrman-Bolang

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: E2253

Åsa Kärrman-Bolang