Institutionen för hälsovetenskaper

Licentiatseminarium: Paulina Norén, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

16 juni 2023 13:00 X2407, Campus USÖ

Paulina Norén håller sitt licentiatseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine licentiat

Titel vetenskaplig uppsats: ”Validity of the Swedish self-administered version of the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0"

Opponenter

Qarin Lood, Docent, Göteborgs universitet.

Maria Fogelkvist, Med Dr, Örebro universitet.

Språk: Detta seminarium hålls på svenska.

Digitalt deltagande: Klicka här för att kunna följa seminariet via Zoom

Anmälan är stängd. För att få licentiatuppsatsen innan seminariet, vänligen kontakta This is an email address