Institutionen för hälsovetenskaper

Studentinformation

Information om VFU

Verksamhetsförlagd utbildning handlar om verksamhetsförlagda studier, praktik och fältförlagda studier.

Till VFU

Kårsektionen Serum

 Logga Serum

Serum är sektionen för dig som studerar inom Hälsovetenskaper och Medicinska vetenskaper.

Till Serum

Kårsektionen GIH

 Logga GIH

Kårsektionen GIH tillhör du som pluggar på MSR, tränarprogrammet samt idrottslärare.

Till GIH