Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till KTC

Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Institutionen för hälsovetenskaper ligger i Prismahuset på Campus Örebro. KTC erbjuder färdighetsträning i salar med sjukhusmiljö och rum för hemsjukvård, där du som är student får möjlighet att öva inför framtida patientmöten.

På KTC tränar studenter från alla vårdprogram, såväl på grund- som avancerad nivå. Sjuksköterskeprogrammet har många kursmoment på KTC, men även studenter från arbetsterapeutprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet färdighetstränar här. Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård, akutsjukvård och anestesi har stor del av sin simuleringsträning på KTC.

Foto som föreställer venprovtagning på dockarm.

Praktisk färdighetsträning

Praktisk färdighetsträning sker i miljöer som liknar den verkliga vårdmiljö vilka våra studenter möter under och efter utbildningen. För att skapa en så realistisk miljö som möjligt ingår vårdhygieniska principer, samt att både lärare och studenter använder vårdkläder på KTC. 

Efter teoretisk genomgång av medicinsk-teknisk utrustning, får du som student möjlighet att på egen hand träna tekniska färdigheter. Det kan vara t.ex. blodprovstagning, behandling med urinkateter och blodhantering. All färdighetsträning är väl förankrad i evidensbaserad vetenskap och beprövade metoder. Träningen sker på attrapper, med samma sjukvårdsmaterial och teknisk utrustning som studenterna möter ute i den kliniska verksamheten.

Foto från en träningslägenhet.

Träningslägenheter

I de två träningslägenheterna som finns på KTC, kan studenterna träna hemsjukvård. Du som ska bli sjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssjuksköterska eller arbetsterapeut får en realistisk miljö att träna i.

Foto av scenarioträning.

Modern simuleringsmiljö

Studenter på specialistsjuksköterskeprogrammen ges möjlighet att utveckla både tekniska och omvårdnadsmässiga färdigheter genom träning på KTC. Scenarioövningar med strukturerat omhändertagande i modern simuleringsmiljö, med avancerade simulatorer och inspelningsmöjligheter, erbjuder möjligheter till fullskale-simuleringar med feedback i trevliga samtalsrum, där student och lärare i lugn och ro kan gå igenom scenariet och titta på filminspelningen.

Birgitt Eliasson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Birgitt Eliasson

E-post:

Telefon: 019 302283

Rum: P1333

Ann-Kristin Isaksson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Kristin Isaksson

E-post:

Telefon: 019 301255

Rum: P2338

Tomas Lammgård

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Tomas Lammgård

E-post:

Telefon: 019 303155

Rum: P2443

Tomas Lammgård

Susanne Pettersson

Befattning: Institutionstekniker Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Susanne Pettersson

E-post:

Telefon: 019 302431

Rum: P1331

Susanne Pettersson