Institutionen för hälsovetenskaper

Välkommen till KTC

Kliniskt träningscenter (KTC) vid HV ligger i Prismahuset på Campus Örebro.

KTC erbjuder färdighetsträning i klinisk miljö. Det finns både salar med sjukhusmiljöer och rum för hemvård (hemsjukvård). Här får du som student möjlighet att öva inför framtida patientmöten.

Här tränar studenter från alla vårdprogram såväl från grundnivå som avancerad nivå. Sjuksköterskeprogrammet har många kursmoment förlagda till KTC men även arbetsterapi-, röntgen-och biomedicinprogrammen färdighetstränar på KTC. Specialistsjuksköterskeprogrammen som ambulans, akutsjukvård och anestesi har stor del av sin simmuleringsträning förlagd till KTC.

Praktisk färdighetsträning sker i miljöer som liknar den verkliga vårdmiljön, som våra studenter möter under och efter utbildningen. För att skapa en så realistisk miljö som möjligt ingår vårdhygieniska principer, samt att både lärare och studenter använder vårdkläder på KTC. 

Efter teoretisk genomgång av medicinskteknisk utrustning får du som student möjlighet att på egen hand träna tekniska färdigheter, som exempelvis blodprovstagning, behandling med urinkateter och blodhantering. All färdighetsträning är väl förankrat i evidensbaserad vetenskap och beprövade metoder. Träningen sker på attrapper, med sjukvårdsmaterial och tekniskutrustning.

Scenarioövningar med strukturerat omhändertagande i moderna simuleringsmiljö med avancerade simulatorer och inspelningsmöjligheter finns och erbjuder möjligheter för feedback som ingår i simuleringsövningar.

Kontakta oss

Ann-Kristin Isaksson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Kristin Isaksson

E-post:

Telefon: 019 301255

Rum: P2338

Tomas Lammgård

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Tomas Lammgård

E-post:

Telefon: 019 303155

Rum: P2443

Tomas Lammgård

Susanne Pettersson

Tjänstetitel: Institutionstekniker Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Susanne Pettersson

E-post:

Telefon: 019 302431

Rum: P1331

Mats Ringnander

Tjänstetitel: Institutionstekniker Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Mats Ringnander

E-post:

Telefon: 019 303718

Rum: P1333