Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning i vården

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla vårdprogram. Under VFU-perioderna får studenten möjlighet att integrera teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter av yrket. VFU är förlagd till vårdverksamhet inom region och kommun.

Kontakt

Ann-Charlotte Hillberg

Tjänstetitel: VFU-samordnare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Charlotte Hillberg

E-post:

Telefon: 019 303829

Rum: P1142

Ann-Charlotte Hillberg

Pernilla Holmquist

Tjänstetitel: VFU-handläggare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Pernilla Holmquist

E-post:

Telefon: 019 303580

Rum: P1151

Pernilla Holmquist