Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom hälsovetenskaper genomförs i samarbete med främst Region Örebro län och Örebro läns kommuner. Men även andra regioner och kommuner tar emot studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjlighet att föra samman sina teoretiska kunskaper med egna praktiska erfarenheter av hälso- och sjukvården samt omsorgen.