Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

OBS!!
"VFU och Corona"
På förekommen anledning vill vi upplysa om att man som student inte själv ska kontakta smittskyddsläkare på RÖL i frågor rörande VFU, utan alla frågor hanteras i vår organisation på ORU. Kontakta först och främst kursansvarig med era frågor. Följ noggrant den information som läggs ut både i Black Board och på universitetets hemsida.


OBS! Ibland uppfattas våra mejl som spam - kolla din mapp för skräppost!

Vi som arbetar med VFU-placeringar

Ann-Charlotte Hillberg

Tjänstetitel: VFU-samordnare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Charlotte Hillberg

E-post:

Telefon: 019 303829

Rum: P1142

Ann-Charlotte Hillberg

Pernilla Holmquist

Tjänstetitel: VFU-handläggare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Pernilla Holmquist

E-post:

Telefon: 019 303580

Rum: P1151

Pernilla Holmquist