Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

På Institutionen för hälsovetenskaper genomförs VFU i samarbete med regioner, kommuner och andra organisationer. VFU ger studenten möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper med egna praktiska erfarenheter.

OBS! Microsofts servrar räknar ibland mejl från Örebro universitet som spam. Ta därför gärna för vana att kolla din mejlkorg för skräppost.