Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla vårdprogram. Under VFU-perioderna får studenten möjlighet att integrera teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter av yrket. VFU är förlagd till vårdverksamhet inom region och kommun.

OBS! Microsofts servrar skickar ibland inte vidare e-post från universitetet till mottagarna. Mailet försvinner, räknas ibland som SPAM eller lägger sig som skräppost hos mottagaren. Ta därför gärna för vana att kolla din skräppost.

Vi som arbetar med VFU-placeringar

Ann-Charlotte Hillberg

Tjänstetitel: VFU-samordnare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ann-Charlotte Hillberg

E-post:

Telefon: 019 303829

Rum: P1142

Ann-Charlotte Hillberg

Pernilla Holmquist

Tjänstetitel: VFU-handläggare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Pernilla Holmquist

E-post:

Telefon: 019 303580

Rum: P1151

Pernilla Holmquist