Institutionen för hälsovetenskaper

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU inom Institutionen för hälsovetenskaper genomförs i samarbete med regioner, kommuner och andra organisationer. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper med egna praktiska erfarenheter.

OBS! Microsofts servrar skickar ibland inte vidare e-post från universitetet till mottagarna. Mailet räknas ibland som SPAM eller lägger sig som skräppost hos mottagaren. Ta därför gärna för vana att kolla din skräppost.