This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Forskning

Forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper är inriktad på människors hälsa och lärande. Tvärvetenskapliga forskargrupper beforskar aktuella och angelägna forskningsfrågor. Många av forskarna samlas också inom forskningsmiljöerna vid Fakulteten för medicin och hälsa. Våra samarbetspartners finns inom bland annat sjukvården, omsorgen och skolvärlden, såväl i Sverige som internationellt.