This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Forskning

Forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper är inriktad på människors hälsa och lärande. Tvärvetenskapliga forskargrupper beforskar aktuella och angelägna forskningsfrågor. Våra samarbetspartners finns inom bland annat sjukvården, omsorgen och skolvärlden, såväl i Sverige som internationellt.