This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Forskning

Vår forskning är inriktad på människors hälsa och lärande. Institutionens forskare samlas i forskningsmiljöer, där tvärvetenskapliga forskargrupper beforskar aktuella och angelägna forskningsfrågor. Våra samarbetspartners finns inom bland annat sjukvården, omsorgen och skolvärlden, såväl i Sverige som internationellt.