This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Forskning

På Institutionen för hälsovetenskaper bedrivs forskning om orsaker till hälsa och sjukdom samt faktorer av betydelse för människors välmående vid dessa tillstånd. Metoderna kan variera från molekylärbiologiska till beteendevetenskapliga men frågeställningarna har ofta en tydlig patientnära inriktning. Forskningen bedrivs inom tvärvetenskapliga forskargrupper organiserade i forskningsmiljöer:

Institutionen för hälsovetenskaper har också forskare som är verksamma vid institutionen för medicinska vetenskaper i följande forskningsmiljöer: