This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Organisation och kontakt

I Prismahusets entréplan finns institutionens expedition.
Här finns studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer, VFU-handläggare, institutionsledning och ledningsstöd.

Kontaktadresser

Expedition Prismahuset

Måndag-torsdag:
10-12 & 13-15
Fredag: 10-12

 • Grundutbildning, resultatrapportering eller registrering
  This is an email address
 • Forskning eller utbildning på forskarnivå
  This is an email address
 • Utbildning, utbildningsval och framtida yrkesliv
  This is an email address
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  This is an email address
 • Allmänna ärenden
  This is an email address
 • Prefekt
  This is an email address