This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Utbildning

Vid Institutionen för hälsovetenskaper kan du utbilda dig till arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, idrottsledare, idrottslärare, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller tränare. Vi erbjuder också fristående kurser, uppdragsutbildningar och utbildning på forskarnivå.